Workshop over dementie

Woensdag 4 december van 19.00 – 21.00 uur organiseert Synthese in Businesscentrum, Markt 6 in Roggel een workshop over dementie.
Voor Wie? Voor alle geïnteresseerden die meer willen weten over dementie.

Het eerste deel van de workshop gaat over wat dementie is, hoe dementie te herkennen is en hoe je ondersteuning kunt bieden. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Aanmelden vóór 27 november bij i.tindemans@synthese.nl

Onderzoeken op Wijnaerden

Lezing door Antoine Mietjes over archeologische onderzoeken tussen de Arixweg in Buggenum en de Wijnaerdenweg.

Plaats: Gemeenschapshuis de Haammaeker te Neer.
Wanneer: woensdag 20 november om 20:00 uur.

Bijeenkomst ondermijnende criminaliteit

Donderdagavond 28 november om 19.30u
Plaats: Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, Baexem

Tijdens deze bijeenkomst legt Pieter Tops uit wat ondermijning nu precies inhoudt en welke vormen van ondermijning er zijn. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar lokale democratie en naar ondermijnende criminaliteit. En is bekend geworden met zijn boek ‘De achterkant van Nederland’  waarin hij de verwevenheid van ondermijning in de maatschappij blootlegt.
Daarna gaan de aanwezigen met elkaar antwoord geven op de vraag “komt dit ook bij mij in de buurt voor of is het een ver van mijn bed show?” en “wat kan ik zelf bijdragen aan het terugdringen hiervan?”. Daarnaast kunnen ze ontdekken hoe drugs als XTC ruiken. Lees verder

Update status dijkverhoging

Waterschap Limburg informeerde 7 oktober Omgevingswerkgroep Hoogwaterbescherming Buggenum over de actuele stand van zaken.

Goed nieuws is dat dijkversterking aan de zuidzijde van de spoordijk nu serieus onderzocht wordt. Dit geeft echter nog niet de garantie dat de dijk  ook daadwerkelijk aan aan die zijde komt, maar wel weer hoop dat er niet nog meer afbreuk wordt gedaan aan uiterwaardengebied ‘Mooi Buggenum’.

Slecht nieuws is dat de dijk lang het koelwaterkanaal nog steeds  de voorkeursvariant is, dit terwijl daarmee veel cultuurhistorische en landschappelijke waarden definitief verloren gaan. Lees verder

Oergezellig 10e generatiefeest

De vaart zat er weer in tijdens het 10e generatiefeest zaterdag 28 september.
 
Traditiegetrouw werden de 8-, 18-, en 80+ jarigen in Buggenumse oldtimers thuis opgehaald. Daarna volgde de ene activiteit op de de andere.
 
Na de ontvangst met koffie en vlaai, ontvingen de leerkrachten van de basisschool de gasten in de groepsruimte van de 8-jarigen. Mijnheer Twan Steeghs, legde uit hoe tegenwoordig met een digibord gewerkt wordt. Daarna maakte iedereen, met behulp van een mindmap-methode, een persoonlijk profiel en volgde een speurtocht door de hele school.

Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 4 september van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Opnieuw procederen tegen mestverwerker Zevenellen

Na het succesvolle hoger beroep bij de Raad van State tegen de komst van een mestverwerkend bedrijf op het Zevenellenterrein, hebben een aantal Buggenummers en de Dorpsraad opnieuw de krachten gebundeld.

Dit is nodig door een nieuw initiatief voor de komst van een gelijksoortig bedrijf op het Zevenellenterrein. Het is echter niet verantwoord dat een mestverwerker zo dicht bij de bebouwde kom van Buggenum en op slechts een paar honderd meter van de basisschool komt. Lees verder

Melding openbare ruimte?

Liggen er stoeptegels los, ligt er afval, is er sprake van overlast? Via app MijnGemeente  kunt u melding doen van zaken die betrekking hebben op veiligheid, milieuklachten of het beheer van uw woon- en leefomgeving.

De app kunt u gratis downloaden in de Google Play Store (Android) of in de App store van Apple.

Lees verder