Wandelen in en om het Buggenumse Veld

Kom genieten van het cultuurhistorische landschap en van de dorpen Buggenum, Neer en Nunhem

Datum: Tweede Paasdag, 10 april.
Starttijden: tussen 9:00 en 12:00 uur.
Deelname: gratis, incl. de fraaie wandelgids Buggenumse Veld.

⇒ Onderweg worden leuke verhalen verteld.

Tijdens de wandelroutes kunt u de schoonheid ervaren van het Buggenumse Veld en van zijn omgeving. U loopt afwissende door verschillende landschappen en door de pittoreske dorpjes Buggenum, Neer en Nunhem u kunt kiezen voor routes van verschillende afstanden. .
De langste route van 13,7 km loopt door en om het Buggenumse Veld  en door de drie dorpen.  Deze kan op iedere locatie gestart worden. Daarnaast is in ieder dorp nog de keuze uit een kortere route. Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek fietsbrug Buggenum-Roermond weer concreter

Wordt het een doelmatige vakwerk brug of een landmark brug met een boog?
Recent werd een haalbaarheidsstudie van Advies-en Ingenieursbureau Wagemaker opgeleverd, waarin de beide varianten zijn uitgewerkt. Naast de constructie van de brug zelf, wordt nu ook inzicht gegeven in de ruimtelijke, functionele en landschappelijke inpassing van de fietsbrug. De keuze voor een de varianten bepaalt de kostprijs. Omdat voor het nemen van die beslissing meer tijd nodig is, vragen de gemeenten Leudal en Roermond de provincie Limburg om de middelen, die voor de fietsbrug gereserveerd zijn, nog even vast te houden.

Lees verder

Inloopavond Dorpsraad 9 maart

De inloopavond van de Dorpsraad is verplaatst van 8 naar 9 maart. 
Wie  mee wil denken over de leefbaarheid van Buggenum of vragen heeft over de Dorpsraad is van harte welkom. 
⇒ Tijd: tussen 19:00 en 20:00 uur.
⇒ Plaats: in de bar van de Roffert.

De koffie staat klaar

De eerste aanplant op de Klink is gerealiseerd.

Vrijdag 24 maart plantten drie generaties Buggenummers op De Klink samen 10 fruitbomen, 5 inheemse bomen, een fruithaag en een gemengde haag, in totaal 600 struiken.
Dat was in anderhalf uur gepiept.
Mooi om te zien hoe goed de kinderen met een schop konden werken, ze gingen door tot alles af was.
Iedereen die meegeholpen heeft – en zeker ook Audrey Minten-Krause die dit organiseerde – super bedankt voor jullie inzet.

Lees verder

Bomen- en struikenplant dag ‘DE KLINK’

Het is zover! Het project ‘DE KLINK’ kan van start. 

Voor maart moeten de bomen en struiken geplant worden zodat ze goed aanslaan. Wij zouden dit klusje graag klaren met behulp van de bewoners van Buggenum, van jong tot oud! 

Dus trommel het hele gezin op, inclusief opa of oma en kom ons helpen.  Groene vingers zijn niet nodig! Een portie enthousiasme natuurlijk wel.

  • Wanneer? Vrijdagmiddag 24 februari om 13.00uur
  • Waar? ‘DE KLINK’ in Buggenum
  • Wie? Inwoners van Buggenum, van jong tot oud! 

Kunnen wij op jullie hulp rekenen? Geef jullie dan op bij Audrey Minten-Krause. Dit mag via een mailtje op: audrey.krause@live.nl.  Voor een drankje en iets lekkers zal dan worden gezorgd! 

Neem zelf je schop mee!

Samen sterk voor een gezond, veilig en leefbaar Midden-Limburg

Veel zorgen leven er rondom de ontwikkelingen op Zevenellen, de plek in Midden-Limburg waar plannen zijn om mest, afval en vuilnis te verwerken. Zorgen om de gezondheid, het woon-/leefklimaat, de veiligheid van inwoners en om de verdere aantasting van de natuur en het milieu in Midden-Limburg.

Een van de doelen van Alliantie Duurzaam Zevenellen is het om bestuurders van gemeenten en van de Provincie Limburg aan te spreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontwikkelingen op Zevenellen. De Alliantie wil hen bewuster te maken van de risico’s en de zorgen die er leven, zodat zij beter hun verantwoordelijkheid nemen om burgers te beschermen. Lees verder

‘Stefans Paedje’ maakt wandelroutes Buggenumse Veld compleet

Eendrachtig werken de dorpen Buggenum, Neer en Nunhem samen aan wandelroutes door en om  het Buggenumse Veld.

Vandaag werd op Nunhems grondgebied de laatste hand gelegd aan ‘Stefans Paedje’. Zo genoemd naar Stephan Bongaerts de eigenaar van de grond die deze gratis beschikbaar stelt. Super bedankt Stefan, doordat je dit mogelijk maakt kunnen mensen nog meer genieten van de mooie omgeving.
Eerder maakte Stefan al ruimte voor het pad en werd een bankje geplaatst. En vandaag stond de laatste actie gepland: de aanplant van 500 verschillende soorten inheemse struiken. Deze gaan het pad verfraaien en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit in het Buggenumse Veld.

Lees verder

Alliantie Duurzaam Zevenellen wil milieueffectonderzoek naar afvalverwerker RWE/Essent

Recent verleende de Provincie Limburg aan energiebedrijf Essent ontheffing van de plicht om een onafhankelijk milieueffect-onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke gevolgen van het verwerken van 700.000 ton restafval en plastics op het Zevenellen-terrein. Dit terrein ligt centraal in Midden-Limburg dicht bij de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel.
De ontheffing is verleend ondanks het feit dat de fabriek meer stikstof gaat uitgestoten dan nu is toegestaan. Om de plannen toch door te zetten wordt stikstofruimte van elders aangekocht. Voor de inwoners van Midden-Limburg betekent dit dat de uitstoot, die eerst elders plaats vond, nu in hun omgeving terecht komt.
Bekend is dat door stikstoftoename gezondheidsproblemen ontstaan zoals long- en hartzieken en een kortere levensduur. En daar blijft het niet bij. Lozing op de Maas zal ervoor zorgen dat die nog verder vervuilt en dat de drinkwaterkwaliteit risico’s loopt. Stankoverlast en ongedierte zullen de leefbaarheid van de omgeving in negatieve zin beïnvloeden. Ook ontstaan bij dergelijk fabrieken regelmatig grote branden en is de schadelast daarvan aanzienlijk.

Lees verder