Calamiteitenplan hoogwater Buggenum

Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum

Ook regionaal en provinciaal is er interesse voor het lokale ‘Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum’. Een plan dat, ontstaan vanuit inwoners, de basis legt voor een betere afstemming tussen overheidsdiensten en inwoners op momenten dat er weer sprake is van een hoogwatercrisis.

Hieronder de video die regionale omroep ML5 maakte

Stoffering wandelroutes Buggenumse Veld gestart

Op de picknickplek aan de Groene-/Groezeweg in Buggenum zijn de eerste werkzaamheden gestart van project ‘Wandel- en fietsroutes Buggenumse Veld’.
Het ziet er op de picknickplek in Buggenum nu wat vreemd uit met alleen wat paaltjes. Hoe het uiteindelijk gaat worden ziet u op het schetsontwerp.

Eind augustus is niet alleen de plek in Buggenum volledig aangepast maar ook alle andere rustplekken in en om het Buggenumse Veld. Lees verder

Informatiekaart Hoogwater Buggenum

Precies een jaar geleden, tijdens de hoogwatergolf in juli 2021, is Buggenum door het oog van de naald gekropen. Diverse zaken gingen niet zoals gewenst. Er bleek onvoldoende hulp en informatie beschikbaar te zijn.
Om dit voor de toekomst beter te regelen werd, in de dagen daarna, door de dorpsraad een werkgroep hoogwater-calamiteiten opgericht, bestaande uit inwoners die nauw betrokken waren bij de crisis.

 Een van de activiteiten die de werkgroep oppakte was de ontwikkeling van een ‘Informatiekaart hoogwater Buggenum’.

Lees verder

Een dorpsfeest, behoud vluchtpaden en betaalbaar wonen…..

….dat zijn de onderwerpen waarvoor inwoners zich opgaven tijdens de Inspiratieavond van 16 mei . 
 
Een vervolgbijeenkomst is daarom georganiseerd en wel:
4 juli om 20.00uur in de Roffert.
 
De inwoners die zich opgaven, kregen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.  Maar kon u er de eerste keer niet bij zijn en wil u toch graag bij een van deze drie onderwerpen aansluiten, dan bent u zeker ook van harte welkom.

Lees verder

Informatiebijeenkomst dijkverhoging Buggenum

Op maandag 20 juni organiseert het Waterschap van 19.00 tot 21.00 uur in de Roffert een inloopbijeenkomst over de drie deelgebieden van dijkversterking Buggenum. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

     • Arixweg – Groeneweg,
     • Groeneweg – Dorpsstraat,
     • Koelwaterkanaal / spoordijk – Berikstraat

Tijdens deze bijeenkomst wil het Waterschap ontwerpopgaves controleren die tot op heden zijn opgehaald bij o.a. de omgevingswerkgroep en tijdens de digitale bijeenkomst van eind januari. Deze kunnen nog worden aangevuld.
Er vindt tijdens de bijeenkomst geen plenaire presentatie plaats. Lees verder

Het is zover: vervolg Inspiratieboeken

In 2019 rouleerden Inspiratieboeken door Buggenum. Daarin konden inwoners hun ideeën kwijt over hoe Buggenum er in 2030 uit moet zien. De deelname was geweldig, meer dan 57% van de adressen deed mee en er werden ruim 1100 ideeën ingebracht. We staan te popelen om deze met iedereen te delen.

We nodigen dan ook iedere inwoner van Buggenum uit voor de ontknoping van die ideeën. En om vervolgens te bespreken wat we er verder mee kunnen doen.

De Inspiratieavond is gepland op maandag 16 mei. Ze starten om 19:30uur in De Roffert.

Het programma is als volgt:

 • Ludieke Inspiratiefilm
 • Uitkomst inspiratieboeken
 • Bespreken ideeën en prioriteren
 • Vervolgafspraken
 • Afsluiting

Krachtenbundeling tegen overlast Zevenellen

Vanwege grote zorgen over de impact van de ontwikkelingen op industrieterrein Zevenellen voor heel Midden-Limburg, organiseerde Dorpsraad Buggenum een informatiebijeenkomst voor Dorpsraden en natuur- en milieu organisaties.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst schetste de dorpsraad een beeld van de bedrijven die zich op Zevenellen willen vestigingen, van de verkooppraatjes waarmee de bedrijven zich presenteren en welke rol de gemeenten en de Provincie Limburg daarbij spelen. Lees verder

Upgrade Buggenumse Veld

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsraad Buggenum, Heemkundevereniging Neer en Heemkundevereniging Buggenum heeft een ontwikkelkader voor het Buggenumse Veld opgesteld. De werkgroep wenst het gebied aantrekkelijker te maken voor omwonenden, wandelaars, fietsers en ruiters.

Als eerste project worden de wandel-, fiets- en ruiterroutes aangepakt. Aan dit project werkt ook Dorpsraad Nunhem mee. Het projectvoorstel  daarvoor is 29 maart j.l. goedgekeurd door de gemeenteraad van Leudal. Lees verder