Zevenellen in uitzending Zembla 6 okt om 20.25 NPO2

Heel Midden-Limburg gaat er last van krijgen als het Zevenellen terrein in Leudal vol komt te staan met afvalverwerkende bedrijven.
Deze uitzending van Zembla laat onder meer zien wat de enorme impact is van gelijksoortige bedrijventerreinen in andere plaatsen. De overlast op Zevenellen wordt zelfs nog vele malen groter, omdat daar veel meer afvalbedrijven bij elkaar komen te staan. Leden van Werkgroep Milieu van Dorpsraad Buggenum, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun omgeving, komen in de uitzending ook aan het woord.
Twee eerdere uitzendingen van Zembla maakten al duidelijk dat de overheid onvoldoende doet om burgers te beschermen tegen de grote overlast van dergelijke industrieterreinen. De eerder uitzendingen van Zembla over stank hebben ertoe geleid dat Kamervragen gesteld werden en dat de betreffende wet opnieuw bezien wordt.
Verder komt aan bod dat de regionale Omgevingsdiensten, die erop moeten toezien dat bedrijven de milieuregels naleven, niet goed functioneren. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek onder leiding van Jozias van Aartsen.
En dan treedt op 1 januari ook nog eens de nieuwe omgevingswet in werking. Volgens minister De Jonge worden procedures simpeler en krijgen burgers meer inspraak, maar is dat wel zo? Het programma laat zien waarom burgers die vechten voor een gezonde leefomgeving verdwalen in een juridische en democratische doolhof.
Dorpsraad Buggenum hoopt dat deze uitzending bijdraagt aan bewustwording van de verantwoordelijke bestuurders in de gemeenten Leudal en Roermond  en bij de Provincie Limburg.

Bijeenkomsten AED (Automatische Externe Defibrillator)

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED hangt en dat er voldoende mensen getraind zijn in het bedienen ervan.
Begin oktober worden twee bijeenkomsten georganiseerd

1. Overweegt u om AED-vrijwilliger te worden? Dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond: dinsdag 4 oktober van 19.30u tot 21:00u in de Raadszaal van het Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.
De volgende onderwerpen worden besproken: reanimatie en AED gebruik, werking van het oproepsysteem HartslagNu, uitleg over de inschrijving en registratie.
Opgeven kan via website https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg

2. Heeft u in het verleden al deelgenomen aan de cursus ‘Reanimatie en leren omgaan met het AED apparaat’? Dan kunt u deelnemen aan de herhalingscursus die gegeven wordt Lees verder

Calamiteitenplan hoogwater Buggenum

Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum

Ook regionaal en provinciaal is er interesse voor het lokale ‘Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum’. Een plan dat, ontstaan vanuit inwoners, de basis legt voor een betere afstemming tussen overheidsdiensten en inwoners op momenten dat er weer sprake is van een hoogwatercrisis.

Hieronder de video die regionale omroep ML5 maakte

Stoffering wandelroutes Buggenumse Veld gestart

Op de picknickplek aan de Groene-/Groezeweg in Buggenum zijn de eerste werkzaamheden gestart van project ‘Wandel- en fietsroutes Buggenumse Veld’.
Het ziet er op de picknickplek in Buggenum nu wat vreemd uit met alleen wat paaltjes. Hoe het uiteindelijk gaat worden ziet u op het schetsontwerp.

Eind augustus is niet alleen de plek in Buggenum volledig aangepast maar ook alle andere rustplekken in en om het Buggenumse Veld. Lees verder

Informatiekaart Hoogwater Buggenum

Precies een jaar geleden, tijdens de hoogwatergolf in juli 2021, is Buggenum door het oog van de naald gekropen. Diverse zaken gingen niet zoals gewenst. Er bleek onvoldoende hulp en informatie beschikbaar te zijn.
Om dit voor de toekomst beter te regelen werd, in de dagen daarna, door de dorpsraad een werkgroep hoogwater-calamiteiten opgericht, bestaande uit inwoners die nauw betrokken waren bij de crisis.

 Een van de activiteiten die de werkgroep oppakte was de ontwikkeling van een ‘Informatiekaart hoogwater Buggenum’.

Lees verder

Een dorpsfeest, behoud vluchtpaden en betaalbaar wonen…..

….dat zijn de onderwerpen waarvoor inwoners zich opgaven tijdens de Inspiratieavond van 16 mei . 
 
Een vervolgbijeenkomst is daarom georganiseerd en wel:
4 juli om 20.00uur in de Roffert.
 
De inwoners die zich opgaven, kregen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.  Maar kon u er de eerste keer niet bij zijn en wil u toch graag bij een van deze drie onderwerpen aansluiten, dan bent u zeker ook van harte welkom.

Lees verder

Böggeme mien durpke

De Inspiratieboeken leverden niet alleen veel ideeën op over hoe Buggenum er in 2030 uit zou moeten zien.
Ze inspireerden ook inwoner Nicole om een gedicht te schrijven over het dorp waarin zijn opgroeide en kinderen kreeg.
Mick Vogels maakte er deze prachtige sfeerbeelden bij.

Lees verder

Informatiebijeenkomst dijkverhoging Buggenum

Op maandag 20 juni organiseert het Waterschap van 19.00 tot 21.00 uur in de Roffert een inloopbijeenkomst over de drie deelgebieden van dijkversterking Buggenum. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

     • Arixweg – Groeneweg,
     • Groeneweg – Dorpsstraat,
     • Koelwaterkanaal / spoordijk – Berikstraat

Tijdens deze bijeenkomst wil het Waterschap ontwerpopgaves controleren die tot op heden zijn opgehaald bij o.a. de omgevingswerkgroep en tijdens de digitale bijeenkomst van eind januari. Deze kunnen nog worden aangevuld.
Er vindt tijdens de bijeenkomst geen plenaire presentatie plaats. Lees verder