Sociale kaart voor Buggenum en Haelens Brook

Werkgroep Welzijn van Dorpsraad Buggenum heeft voor 60 plussers uit Buggenum en Haelens Brook een sociale kaart gemaakt. Deze sociale kaart bestaat uit verschillende onderdelen:

     1. Algemene telefoonnummers voor levensbedreigende situaties.
     2. Activiteiten die plaats vinden in Buggenum, speciaal gericht op 60 plussers.
     3. Sociale ondersteuningsdiensten binnen de gemeente Leudal.

Een dergelijke kaart werkt het beste als die dicht bij de telefoon ligt. Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 15 januari van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Uitnodiging veiligheidsavond

De gemeente wil bij de inwoners van onze gemeente de veiligheidsavond op maandag 27 januari 2020 nogmaals onder de aandacht brengen.
Bijgevoegd treft u het programma aan van deze avond.

Programma veiligheidsavond “ondermijnende criminaliteit”
Datum: maandag 27 januari.
Tijdstip: aanvang 19:30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis Cultureel Centrum de Mortel, Leliestraat 2, Ittervoort. Lees verder

Nieuwjaarstreffen

Komt u ook naar het nieuwjaarstreffen in de Roffert?
Zondagmiddag 5 januari, vanaf 15:00 uur is er voor alle inwoners en (bestuurs-)leden van Buggenumse verenigingen weer een nieuwjaarsborrel in de Roffert. Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom!
Samen willen we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en de beste wensen aan elkaar overbrengen.
Voor een glas bubbels, hapjes en gezellige muziek wordt gezorgd.

Lees verder

Fietsbrug bij Buggenum weer stapje dichterbij.

Een fietsbrug over de Maas, nabij Buggenum,  scoort zeer hoog op de MKBA, de Maatschappelijke Kosten/Baten analyse. Zowel op maatschappelijk (woon-werkverkeer), recreatief als toeristisch vlak zijn er veel voordelen.
Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat geïnitieerd werd door de gemeente Leudal en mede gefinancierd door de Provincie Limburg.
Hoewel nog geen garantie dat de fietsbrug er daadwerkelijk komt, is dit zeker een stap in de goede richting. Lees verder

Workshop over dementie

Woensdag 4 december van 19.00 – 21.00 uur organiseert Synthese in Businesscentrum, Markt 6 in Roggel een workshop over dementie.
Voor Wie? Voor alle geïnteresseerden die meer willen weten over dementie.

Het eerste deel van de workshop gaat over wat dementie is, hoe dementie te herkennen is en hoe je ondersteuning kunt bieden. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Aanmelden vóór 27 november bij i.tindemans@synthese.nl

Onderzoeken op Wijnaerden

Lezing door Antoine Mietjes over archeologische onderzoeken tussen de Arixweg in Buggenum en de Wijnaerdenweg.

Plaats: Gemeenschapshuis de Haammaeker te Neer.
Wanneer: woensdag 20 november om 20:00 uur.

Bijeenkomst ondermijnende criminaliteit

Donderdagavond 28 november om 19.30u
Plaats: Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, Baexem

Tijdens deze bijeenkomst legt Pieter Tops uit wat ondermijning nu precies inhoudt en welke vormen van ondermijning er zijn. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar lokale democratie en naar ondermijnende criminaliteit. En is bekend geworden met zijn boek ‘De achterkant van Nederland’  waarin hij de verwevenheid van ondermijning in de maatschappij blootlegt.
Daarna gaan de aanwezigen met elkaar antwoord geven op de vraag “komt dit ook bij mij in de buurt voor of is het een ver van mijn bed show?” en “wat kan ik zelf bijdragen aan het terugdringen hiervan?”. Daarnaast kunnen ze ontdekken hoe drugs als XTC ruiken. Lees verder