Samen sterk voor een gezond, veilig en leefbaar Midden-Limburg

Veel zorgen leven er rondom de ontwikkelingen op Zevenellen, de plek in Midden-Limburg waar plannen zijn om mest, afval en vuilnis te verwerken. Zorgen om de gezondheid, het woon-/leefklimaat, de veiligheid van inwoners en om de verdere aantasting van de natuur en het milieu in Midden-Limburg.

Een van de doelen van Alliantie Duurzaam Zevenellen is het om bestuurders van gemeenten en van de Provincie Limburg aan te spreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontwikkelingen op Zevenellen. De Alliantie wil hen bewuster te maken van de risico’s en de zorgen die er leven, zodat zij beter hun verantwoordelijkheid nemen om burgers te beschermen. Lees verder

‘Stefans Paedje’ maakt wandelroutes Buggenumse Veld compleet

Eendrachtig werken de dorpen Buggenum, Neer en Nunhem samen aan wandelroutes door en om  het Buggenumse Veld.

Vandaag werd op Nunhems grondgebied de laatste hand gelegd aan ‘Stefans Paedje’. Zo genoemd naar Stephan Bongaerts de eigenaar van de grond die deze gratis beschikbaar stelt. Super bedankt Stefan, doordat je dit mogelijk maakt kunnen mensen nog meer genieten van de mooie omgeving.
Eerder maakte Stefan al ruimte voor het pad en werd een bankje geplaatst. En vandaag stond de laatste actie gepland: de aanplant van 500 verschillende soorten inheemse struiken. Deze gaan het pad verfraaien en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit in het Buggenumse Veld.

Lees verder

Alliantie Duurzaam Zevenellen wil milieueffectonderzoek naar afvalverwerker RWE/Essent

Recent verleende de Provincie Limburg aan energiebedrijf Essent ontheffing van de plicht om een onafhankelijk milieueffect-onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke gevolgen van het verwerken van 700.000 ton restafval en plastics op het Zevenellen-terrein. Dit terrein ligt centraal in Midden-Limburg dicht bij de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel.
De ontheffing is verleend ondanks het feit dat de fabriek meer stikstof gaat uitgestoten dan nu is toegestaan. Om de plannen toch door te zetten wordt stikstofruimte van elders aangekocht. Voor de inwoners van Midden-Limburg betekent dit dat de uitstoot, die eerst elders plaats vond, nu in hun omgeving terecht komt.
Bekend is dat door stikstoftoename gezondheidsproblemen ontstaan zoals long- en hartzieken en een kortere levensduur. En daar blijft het niet bij. Lozing op de Maas zal ervoor zorgen dat die nog verder vervuilt en dat de drinkwaterkwaliteit risico’s loopt. Stankoverlast en ongedierte zullen de leefbaarheid van de omgeving in negatieve zin beïnvloeden. Ook ontstaan bij dergelijk fabrieken regelmatig grote branden en is de schadelast daarvan aanzienlijk.

Lees verder

Projectplan de Klink gaat door

De gemeenteraad van Leudal heeft projectplan ‘De Klink’ goedgekeurd. Dit betekent dat in de eerste helft van 2023 het huidige evenemententerrein omgetoverd wordt van een erbij hangend-verwaarloosd terrein naar een landschappelijke beleefbare parel aan de rand van Buggenum.
Het gaat een gebied worden met een grote biodiversiteit, oog voor cultuurhistorie en gericht op gezond bewegen in de buitenlucht. Dit terwijl er ook nog voldoende ruimte blijft voor lokale evenementen als kindervakantiewerk, schuttersfeest, zeskamp.
Het projectplan is ingediend door Dorpsraad Buggenum samen met de Jeugdcontactraad en de schutterij. Ideeën van inwoners uit de inspiratieboeken zijn in het plan verwerkt evenals een voorstel van een groepje jongeren. Lees verder

Planning dijkverhoging in Buggenum

Nadat in juli in Buggenum een inloopbijeenkomsten over de dijkverhogingen plaatsvond, bleef het langere tijd stil. Daarom nu een update van de planning en over de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Waterschap Limburg startte een aanbesteding om een aannemer te contracteren die mee moet gaan helpen bij het oplossen van de ontwerpvraagstukken die er voor Buggenum liggen. Einde tweede kwartaal 2023 zal de aannemer bekend zijn.
Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij komen ook de punten aan de orde die tijdens de de bijeenkomsten Lees verder

Kerst-inn in de Roffert

Op 11 december van 14:00 en 17:00 uur vindt een kerst-inn plaats in De Roffert! 🎄✨️
Waan je in kerstsfeer tijdens een gezellige middag voor alle Buggenummers en alle andere geïnteresseerden.
Wafels & glühwein | kerstman | optreden van Dionne & Martijn | tombola
kerstknutselen en spellen voor de jeugd | optreden van Mariet & Els.

De entree en het eerste kopje koffie en glaasje glühwein zijn gratis. Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Wie  mee wil denken over de leefbaarheid van Buggenum of vragen heeft over de Dorpsraad is van harte welkom tijdens de inloopavond.

⇒ Datum: donderdag 9 november
⇒ Tijd: tussen 19:00 en 20:00 uur
⇒ Plaats: in de bar van de Roffert

De koffie staat klaar!

Oproep aan de ouders met kinderen op de Antoniusschool.

Voor het behoud van de leefbaarheid in Buggenum is het van groot belang dat onze Antoniusschool ook op langere termijn open blijft. De Dorpsraad is er van overtuigd dat openbaar onderwijs hiervoor de beste garantie geeft.
Morgenavond: donderdag 3 november om 20uur in de Roffert, kunnen ouders zich door de werkgroep laten informeren hoe ze kunnen kiezen voor een toekomst met openbaar onderwijs.
Laat deze kans niet verloren gaan en bezoek de informatieavond! Uw aanwezigheid en keuze zijn van groot belang voor toekomstige leefbaarheid van ons dorp.