Corona-team Buggenum

Het Coronavirus grijpt om zich heen en dat zal wellicht nog enige tijd duren. Natuurlijk zijn inwoners van Buggenum al voor elkaar in de weer.

Daarnaast gaat een aantal initiatiefnemers, via ‘Corona-team’ Buggenum, hulpacties coördineren. Dat werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Het Corona-team brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dus mensen die…… Lees verder

Waar maken Buggenumse kinderen zich zorgen om?

Uit de borden die de kinderen van de knutselzolder gemaakt hebben, blijkt dat zelfs de generatie basisschoolleerlingen zorgen heeft over milieukwesties.
De kinderen maken zich bijvoorbeeld zorgen over de opwarming van de aarde. Als een van de oplossingen wordt genoemd dat in 2030 alle vervoer elektrisch zou moeten zijn.

Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 11 maart van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Inspiratie in de Roffert

De Inspiratieboeken van project ‘Buggenum 2030’ rouleren nu al weer een paar weken door Buggenum. Leuk dat er zo veel enthousiaste reacties komen.

Ook in de Roffert ligt sinds kort een inspiratieboek op een extra daarvoor ingerichte thematafel. Mensen die het boek gemist hebben, bijvoorbeeld vanwege vakantie, kunnen het ter plekke alsnog invullen. Er liggen ook pennen, stiften e.d. gereed. Thuis gemaakte teksten of afbeeldingen kunnen er eventueel ook aan toegevoegd worden. Lees verder

Buggenum 2030

Tijdens het plaatsen van de inspiratieborden, interviewde Els Bruynen van ML5 TV de initiatiefnemers van project Buggenum 2030.
Chantal Wijers legt tijdens dit interview uit hoe het project tot stand is gekomen en geeft een toelichting op de werking van de inspiratieklappers. Marie-José Baur gaat in op de borden die de kinderen gemaakt hebben.

Wat kinderen hopen voor Buggenum 2030

Vandaag hebben de eerste inwoners van Buggenum de Inspiratieklappers ontvangen. In de klappers kunnen zij opschrijven hoe zij vinden dat Buggenum er in 2030 uit zou moeten zien.

Het is best lastig om dat op twee pagina’s vast te leggen. En waar moet je je op richten?

De kinderen van de Knutselzolder helpen daarom een handje mee. Zij hebben graffity-achtige kunstwerken gemaakt. Daarop beelden zij uit wat zij belangrijk vinden voor hun toekomst. Mogelijk brengen die inspiratieborden u ook op ideeën. Lees verder

Denk mee over Buggenum 2030

Hoe vinden Buggenummers dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien? Wat is ervoor nodig om de leefbaarheid van dit mooie Maasdorpje te garanderen?

1 Februari kregen alle inwoners van Buggenum een brief in de bus, met daarin de uitnodiging om mee te doen met project ‘Buggenum 2030’. Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe Buggenummers vinden dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien.
Het is namelijk zeer gewenst dat er een gedeeld toekomstbeeld komt. Zeker in een gemeente met 16 dorpskernen moeten we ons als dorp onderscheiden en goed duidelijk maken waar we naar toe willen. Daarnaast willen we ons dorp ook beter profileren, om zo nieuwe inwoners aan te trekken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor instandhouding van voorzieningen zoals de basisschool en het gemeenschapshuis, en voor behoud van het actieve verenigingsleven. Lees verder

Wie help mee? Padden, kikkers en salamanders overzetten in Leudal

Van Landgoed Beijlshof naar ven Grote Bedelaar/het Speckerven of…… tussen Haelen en Nunhem. We zetten de dieren altijd met twee personen over en de eerste keer is er altijd begeleiding. Jaarlijks gaat het om ongeveer 2200 diertjes waarvan 1400 in Haelen en 800 over de Professor Duboisweg. IVN zoekt nieuwe vrijwilligers om te helpen.

Lees verder