Een dorpsfeest, behoud vluchtpaden en betaalbaar wonen…..

….dat zijn de onderwerpen waarvoor inwoners zich opgaven tijdens de Inspiratieavond van 16 mei . 
 
Een vervolgbijeenkomst is daarom georganiseerd en wel:
4 juli om 20.00uur in de Roffert.
 
De inwoners die zich opgaven, kregen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.  Maar kon u er de eerste keer niet bij zijn en wil u toch graag bij een van deze drie onderwerpen aansluiten, dan bent u zeker ook van harte welkom.

Lees verder

Informatiebijeenkomst dijkverhoging Buggenum

Op maandag 20 juni organiseert het Waterschap van 19.00 tot 21.00 uur in de Roffert een inloopbijeenkomst over de drie deelgebieden van dijkversterking Buggenum. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

     • Arixweg – Groeneweg,
     • Groeneweg – Dorpsstraat,
     • Koelwaterkanaal / spoordijk – Berikstraat

Tijdens deze bijeenkomst wil het Waterschap ontwerpopgaves controleren die tot op heden zijn opgehaald bij o.a. de omgevingswerkgroep en tijdens de digitale bijeenkomst van eind januari. Deze kunnen nog worden aangevuld.
Er vindt tijdens de bijeenkomst geen plenaire presentatie plaats. Lees verder

Onthulling inspiratieboeken Buggenum 2030

Eindelijk kon de inhoud van de Inspiratieboeken gedeeld worden met de inwoners van Buggenum.  In die boeken legden de inwoners van Buggenum vast hoe zij vinden dat Buggenum er over 10 jaar uit zou moeten zien.
De Dorpsraad organiseerde  een goed bezochte Inspiratieavond die startte met een ludieke film, gemaakt door en met inwoners van Buggenum. Vervolgens kwamen de ideeën aan bod.

De volgende onderwerpen haalden de top-5: Lees verder

Het is zover: vervolg Inspiratieboeken

In 2019 rouleerden Inspiratieboeken door Buggenum. Daarin konden inwoners hun ideeën kwijt over hoe Buggenum er in 2030 uit moet zien. De deelname was geweldig, meer dan 57% van de adressen deed mee en er werden ruim 1100 ideeën ingebracht. We staan te popelen om deze met iedereen te delen.

We nodigen dan ook iedere inwoner van Buggenum uit voor de ontknoping van die ideeën. En om vervolgens te bespreken wat we er verder mee kunnen doen.

De Inspiratieavond is gepland op maandag 16 mei. Ze starten om 19:30uur in De Roffert.

Het programma is als volgt:

 • Ludieke Inspiratiefilm
 • Uitkomst inspiratieboeken
 • Bespreken ideeën en prioriteren
 • Vervolgafspraken
 • Afsluiting

Krachtenbundeling tegen overlast Zevenellen

Vanwege grote zorgen over de impact van de ontwikkelingen op industrieterrein Zevenellen voor heel Midden-Limburg, organiseerde Dorpsraad Buggenum een informatiebijeenkomst voor Dorpsraden en natuur- en milieu organisaties.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst schetste de dorpsraad een beeld van de bedrijven die zich op Zevenellen willen vestigingen, van de verkooppraatjes waarmee de bedrijven zich presenteren en welke rol de gemeenten en de Provincie Limburg daarbij spelen. Lees verder

Upgrade Buggenumse Veld

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsraad Buggenum, Heemkundevereniging Neer en Heemkundevereniging Buggenum heeft een ontwikkelkader voor het Buggenumse Veld opgesteld. De werkgroep wenst het gebied aantrekkelijker te maken voor omwonenden, wandelaars, fietsers en ruiters.

Als eerste project worden de wandel-, fiets- en ruiterroutes aangepakt. Aan dit project werkt ook Dorpsraad Nunhem mee. Het projectvoorstel  daarvoor is 29 maart j.l. goedgekeurd door de gemeenteraad van Leudal. Lees verder

Welke gemeenteraadspartij doet iets tegen de te verwachten ernstige overlast van Zevenellen?

Met de verkiezingen in zicht wordt deze vraag regelmatig gesteld aan werkgroep milieu van Dorpsraad Buggenum.
Het antwoord is tweeledig. Welke partijen deden concreet iets? En wat mogen we verwachten volgens de verkiezingsprogramma’s?
 • Ronduit Open: was de afgelopen jaren de partij die trachtte misstanden op Zevenellen te voorkomen, die de te verwachten nadelige gevolgen serieus nam en voorstellen deed om deze bij voorbaat te voorkomen.
 • Samen Verder: stimuleerde de komst van afvalverwerkende bedrijven naar het Zevenellen terrein en acteerde veelal pas na klachten of bezwaren.

Lees verder

Overlast Zevenellen al begonnen

Wat betekenen de fraaie beloftes van OML en Gemeente Leudal dat er weinig overlast zal ontstaan door bedrijfsactiviteiten op Zevenellen?
Dit korte filmfragment maakt duidelijk waar aanwonenden gisteren de hele nacht wakker van lagen. Het filmje is opgenomen vanuit een slaapkamerraam.
Hoe kan het dat dit is toegestaan?
Al voordat er daadwerkelijk bedrijven komen op Zevenellen blijken OML en Gemeente Leudal zaken niet in de hand te hebben.
Hoe moet dat gaan als het hele terrein vol komt te staan met afvalverwerkers.

Lees verder