Buggenum 2030

Tijdens het plaatsen van de inspiratieborden, interviewde Els Bruynen van ML5 TV de initiatiefnemers van project Buggenum 2030.
Chantal Wijers legt tijdens dit interview uit hoe het project tot stand is gekomen en geeft een toelichting op de werking van de inspiratieklappers. Marie-José Baur gaat in op de borden die de kinderen gemaakt hebben.

Wat kinderen hopen voor Buggenum 2030

Vandaag hebben de eerste inwoners van Buggenum de Inspiratieklappers ontvangen. In de klappers kunnen zij opschrijven hoe zij vinden dat Buggenum er in 2030 uit zou moeten zien.

Het is best lastig om dat op twee pagina’s vast te leggen. En waar moet je je op richten?

De kinderen van de Knutselzolder helpen daarom een handje mee. Zij hebben graffity-achtige kunstwerken gemaakt. Daarop beelden zij uit wat zij belangrijk vinden voor hun toekomst. Mogelijk brengen die inspiratieborden u ook op ideeën. Lees verder

Denk mee over Buggenum 2030

Hoe vinden Buggenummers dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien? Wat is ervoor nodig om de leefbaarheid van dit mooie Maasdorpje te garanderen?

1 Februari kregen alle inwoners van Buggenum een brief in de bus, met daarin de uitnodiging om mee te doen met project ‘Buggenum 2030’. Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe Buggenummers vinden dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien.
Het is namelijk zeer gewenst dat er een gedeeld toekomstbeeld komt. Zeker in een gemeente met 16 dorpskernen moeten we ons als dorp onderscheiden en goed duidelijk maken waar we naar toe willen. Daarnaast willen we ons dorp ook beter profileren, om zo nieuwe inwoners aan te trekken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor instandhouding van voorzieningen zoals de basisschool en het gemeenschapshuis, en voor behoud van het actieve verenigingsleven. Lees verder

Wie help mee? Padden, kikkers en salamanders overzetten in Leudal

Van Landgoed Beijlshof naar ven Grote Bedelaar/het Speckerven of…… tussen Haelen en Nunhem. We zetten de dieren altijd met twee personen over en de eerste keer is er altijd begeleiding. Jaarlijks gaat het om ongeveer 2200 diertjes waarvan 1400 in Haelen en 800 over de Professor Duboisweg. IVN zoekt nieuwe vrijwilligers om te helpen.

Lees verder

Veiligheidsavond geannuleerd

Door te weinig aanmeldingen is deze avond helaas afgelast!

De gemeente wilde bij de inwoners van onze gemeente de veiligheid op maandag 27 januari 2020 onder de aandacht brengen, maar deze helaas is de geplande avond afgelast bij gebrek aan voldoende aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Kuijpers (beleidsmedewerker veiligheid).

Sociale kaart voor Buggenum en Haelens Brook

Werkgroep Welzijn van Dorpsraad Buggenum heeft voor 60 plussers uit Buggenum en Haelens Brook een sociale kaart gemaakt. Deze sociale kaart bestaat uit verschillende onderdelen:

     1. Algemene telefoonnummers voor levensbedreigende situaties.
     2. Activiteiten die plaats vinden in Buggenum, speciaal gericht op 60 plussers.
     3. Sociale ondersteuningsdiensten binnen de gemeente Leudal.

Een dergelijke kaart werkt het beste als die dicht bij de telefoon ligt. Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 15 januari van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Nieuwjaarstreffen

Komt u ook naar het nieuwjaarstreffen in de Roffert?
Zondagmiddag 5 januari, vanaf 15:00 uur is er voor alle inwoners en (bestuurs-)leden van Buggenumse verenigingen weer een nieuwjaarsborrel in de Roffert. Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom!
Samen willen we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en de beste wensen aan elkaar overbrengen.
Voor een glas bubbels, hapjes en gezellige muziek wordt gezorgd.

Lees verder