Calamiteitenplan hoogwater Buggenum

Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum

Ook regionaal en provinciaal is er interesse voor het lokale ‘Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum’. Een plan dat, ontstaan vanuit inwoners, de basis legt voor een betere afstemming tussen overheidsdiensten en inwoners op momenten dat er weer sprake is van een hoogwatercrisis.

Hieronder de video die regionale omroep ML5 maakte

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 11 maart van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). Lees verder

Buggenum wint Hoger Beroep mestverwerking

Het kleine dorpje Buggenum heeft ervoor gezorgd dat mestverwerkende bedrijven zich niet meer zonder Milieu Effect Rapportage (MER) ergens kunnen vestigen.
De Raad van State deed hierover op 3 oktober j.l. uitspraak. Hierbij is gedefinieerd dat overtollig mest dient te worden beschouwd als afval en niet als product. Daardoor hebben ook mestverwerkende bedrijven vanaf nu altijd een MER-procedure nodig alvorens ze zich ergens kunnen vestigen.
Lees verder

Voortgang procedure mestverwerking

De komst van de mestverwerker op het Zevenellenterrein blijft zorgen baren. De behandeling bij de Raad van State van 24 januari j.l., beperkte zich tot het bepalen van belanghebbendheid. Hierbij gaat het om elementen als afstand tot, zicht op, ruimtelijke uitstraling en milieugevolgen door de fabriek.
Lees verder

Uitnodiging Nieuwjaarstreffen

Op zondag 7 januari 2018 vindt er weer een nieuwjaarstreffen plaats in de Roffert.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners en verenigingen van Buggenum. Ook leden van de Dorpsraad en van de verschillende werkgroepen zullen er het glas heffen op een succesvol 2018 voor Buggenum.
We hopen van harte dat er weer veel mensen aanwezig zullen zijn op deze nieuwjaarsbijeenkomst.
Zie ook uitnodiging hieronder:

Lees verder

Fijne feestdagen…. en een gelukkig 2018

Fijne feestdagen…. en een gelukkig 2018 wenst de Dorpsraad alle inwoners van Buggenum.

Iedereen zal de komende dagen anders beleven. Sommige inwoners kijken er tegenop vanwege heftige gebeurtenissen afgelopen jaar, anderen verheugen zich op het samenzijn met familie en vrienden, weer anderen genieten gewoon van de vrije dagen.
Wij hopen dat iedereen de komende feestdagen fijne en hartverwarmende momenten mag ervaren. En dat 2018 een jaar wordt waarin veel wensen uitkomen. Lees verder

Onderzoek vervoer op het platteland

In de loop der tijd zijn verschillende vervoersdiensten ontstaan. Denk hierbij aan de wensbus, Ov-shuttle, regiotaxi en de lijntaxi. Hier wordt een afstudeeronderzoek naar gedaan door Sjors de Ridder van Wageningen Universiteit.
Met de uitkomsten van zijn onderzoek kan hij uitspraken doen over hoe het ‘vervoer op afroep’ er op het platteland uit zou moeten zien.
Voor dit onderzoek is een enquête opgezet. Wilt u meedoen aan deze enquête klik dan hier.

Pagina's: 1 2