Planning dijkverhoging in Buggenum

Nadat in juli in Buggenum een inloopbijeenkomsten over de dijkverhogingen plaatsvond, bleef het langere tijd stil. Daarom nu een update van de planning en over de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Waterschap Limburg startte een aanbesteding om een aannemer te contracteren die mee moet gaan helpen bij het oplossen van de ontwerpvraagstukken die er voor Buggenum liggen. Einde tweede kwartaal 2023 zal de aannemer bekend zijn.
Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij komen ook de punten aan de orde die tijdens de de bijeenkomsten Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Wie  mee wil denken over de leefbaarheid van Buggenum of vragen heeft over de Dorpsraad is van harte welkom tijdens de inloopavond.

⇒ Datum: donderdag 9 november
⇒ Tijd: tussen 19:00 en 20:00 uur
⇒ Plaats: in de bar van de Roffert

De koffie staat klaar!

Oproep aan de ouders met kinderen op de Antoniusschool.

Voor het behoud van de leefbaarheid in Buggenum is het van groot belang dat onze Antoniusschool ook op langere termijn open blijft. De Dorpsraad is er van overtuigd dat openbaar onderwijs hiervoor de beste garantie geeft.
Morgenavond: donderdag 3 november om 20uur in de Roffert, kunnen ouders zich door de werkgroep laten informeren hoe ze kunnen kiezen voor een toekomst met openbaar onderwijs.
Laat deze kans niet verloren gaan en bezoek de informatieavond! Uw aanwezigheid en keuze zijn van groot belang voor toekomstige leefbaarheid van ons dorp.

Buggenumse gastvrouwen weer op pad

Gastvrouwen verwelkomen in Buggenum nieuwe inwoners met een map die informatie bevat over de lokale verenigingen.
Tijdens de coronapandemie stopte dit even, maar nu zijn de gastvrouwen bezig met een inhaalactie.
Vindt u het leuk om als gastheer of -vrouw nieuwe inwoners welkom te heten? U bent van harte welkom. Neem dan contact op met Thea Eggels via: eggelsw@gmail.com.

Informatiebijeenkomst openbaar onderwijs

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van openbaar onderwijs,?
Bezoek dan de  informatieavond in Kelpen-Oler. De basisschool in deze dorpskern is per 1 oktober overgegaan naar openbaar onderwijs.
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor de gehele regio.
Aanmelden kan via www.stluduina.nl

Betaalbaar wonen in Buggenum?

De wens dat jongere en oudere inwoners in Buggenum kunnen blijven wonen doordat er betaalbare woningen bijkomen, is een van de onderwerpen die meerdere malen genoemd worden in de Inspiratieboeken.
Verschillende inwoners gaven vervolgens aan zich hiervoor in te willen zetten, richtten Werkgroep Betaalbaar wonen op en gingen vervolgens proactief aan de slag.
Een van de ideeën is het realiseren van Tiny houses. Deze zijn redelijk snel te bouwen, hebben geen grote impact op het milieu en zijn betaalbaar. Lees verder

Wordt het Stil in Buggenum? …. Nee dus!

Samen met Dorpsraad Buggenum zorgt Fanfare Excelsior Buggenum ervoor dat de muziek blijft klinken tijdens evenementen in Buggenum.
De goed bezochte informatieavond resulteerde in een pot vol met aanmeldingen voor Muziekinbuggenum.nl
Laat de Sint maar komen! We blazen hem van de dijk af!
Wil je meedoen, maar heb je de introductieavond gemist? Meld je aan via info@muziekinbuggenum.nl
Meer info: www.muziekinbuggenum.nl

Maak muziek voor Buggenum

Muziek in Buggenum is een nieuw muziekinitiatief van de Dorpsraad Buggenum en Fanfare Excelsior met als doel het inzetten van muzikaal talent van de inwoners bij de opluistering van activiteiten in het dorp.. We willen immers niet dat het stil wordt in Buggenum.
Ben je muzikant, woon je in (de buurt van) Buggenum en draag je de leefbaarheid van dit gezellige dorp een warm hart toe, dan ben je van harte welkom.
Wanneer: dinsdag 18 oktober om 20.00uur in de Roffert.
Meer informatie: www.muziekinbuggenum.nl
Praat met ons mee en leer ook andere muzikanten uit Buggenum kennen.