Terugblik 2016

Het jaar 2016 zit er bijna weer op. Dorpsraad Buggenum hoopt dat het voor jou en je dierbaren een goed jaar was, een jaar waar je tevreden naar terug kunt kijken.
Als Dorpsraad Buggenum doen we dat ook. Hoewel niet alles lukte, is er weer veel gerealiseerd of in de week gezet. Dat lukte alleen door de inzet van 36 leden. We hopen daar in 2017 ook weer op te kunnen rekenen.
Wil je weten wat in 2016 gerealiseerd is?

Een fantastische ontwikkeling is dat het bereik van de Dorpsraad enorm is toegenomen sinds we een Facebookpagina hebben gekoppeld aan onze website. Maar vooral belangrijk omdat we nu ook de jongere generaties beter bereiken. We laten het daar niet bij. Laat je tijden de nieuwjaarsbijeenkomst maar verrassen met een nieuw digitaal initiatief.

Wel jammer is het dat we de busdienst niet konden behouden. We geven echter niet op. Over een half jaar is er een evaluatiegesprek met de Provincie en met de vervoerder waarbij we inzetten op terugkeer van de busdienst.

Heel bijzonder is dat de fietsbrug prominent op de agenda van de Gemeente en de Provincie is gekomen. Beide hebben budget gereserveerd voor onderzoek naar de haalbaarheid. Door de vasthoudendheid van een paar leden zijn we al zover gekomen.

Sommige voorzieningen lijken heel gewoon, maar we kunnen ze niet in stand houden zonder jullie inzet. Denk daarbij aan de duofiets, AED, de wensbus, het unieke generatiefeest. Tijdens de AED-estafette werden ook veel kinderen enthousiast gemaakt voor reanimatieactiviteiten.


En denk ook, als de bloembollen bloeien, even terug aan de leden die deze op een mistige zaterdagochtend in de vries kou hebben geplant. En aan de leden die ervoor zorgen dat de wandelroutes goed gemarkeerd blijven.

Verder is er in 2016 een Whatsappgroep gekomen die een bijdrage levert aan de veiligheid van Buggenum.

Ook heeft de Dorpsraad overleggen tussen verenigingen georganiseerd, met als doel om sportterrein ´de Klink´ te kunnen behouden voor verenigingen van Buggenum.

Spannend is de rechtszitting die in januari plaats vindt, en waarmee we willen voorkomen dat de olietanks op het Zevenellenterrein gebruikt gaan worden voor mestverwerking. Dank aan de vasthoudendheid van een aantal leden voor hun inzet op dit ingewikkelde en taaie dossier.

Het Zevenellenterrein blijft onze aandacht houden, evenals de ontwikkelingen in het Buggenummerveld en de plannen aangaande de hoogwaterbescherming. De impact van beide is voor de leefbaarheid van Buggenum zeer groot.

Voor wat betreft het Buggenummer veld heeft een aantal leden van de Dorpsraad samen met verenigingen uit Buggenum, Nunhem en Neer een mooi rapport opgeleverd genaamd ´Tussen Servaas en Maas. In dit rapport staan veel ideeën waarmee de compensatiegelden besteed kunnen worden aan de verfraaiing van de omgeving die het meest te lijden heeft van de inbreuk die de  bouw van het kassencomplex gaat doen op het mooie Buggenummer veld. We willen voorkomen dat de compensatiegelden voor oneigenlijke doelen gebruikt gaan worden.

Al met al een mooi scala van activiteiten, van klein tot complex. Maar allemaal belangrijk voor Buggenum.