Afspraken met Gedeputeerde over buslijn

bushokje-01Omdat de Dorpsraad zich niet neer wil leggen bij het verdwijnen van de bushaltes in Buggenum, organiseerde zij een bijeenkomst met gedeputeerde Patrick van der Broeck.  Tijdens de bijeenkomst op 2 -12 j.l. herinnerde de Dorpsraad de gedeputeerde aan een in 2014 gedane belofte dat de busdienst niet zou verdwijnen. De heer van der Broeck geeft aan dat de door Arriva aangeboden OV-shuttle past binnen de bestuurlijke toezegging dat een buslijn die door Haelen rijdt ook via Buggenum gaat rijden.

Lees verder

Ook Provincie doet duit in zakje fietsbrug

mini-MaasbrugNadat de gemeente Leudal in november als eerste over de (spoor)brug kwam, heeft nu ook de Provincie Limburg geld beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de fietsbrug.
Het gaat daarbij om het mooie bedrag van € 50.000,-.

 

 

Berikstraat onveilig!

mini-berikstraat

Sinds kort staat in de Berikstraat een verplaatsbaar digitaal snelheidsbord. Dit omdat aanwonenden hebben aangegeven last te hebben van te snel rijdend verkeer.

Dat dit niet onterecht is blijkt uit een eerdere verkeerstelling.  Die maakte duidelijk  dat 88% van de motorvoertuigen  te snel rijdt.  Per etmaal passeren gemiddeld zelfs 27 auto’s met een snelheid tussen de 70 en 90 km.  En ruim 600 met snelheden tussen de 30 en 70 km. Dit terwijl de voorgeschreven snelheid max. 30 km per uur bedraagt! Lees verder

Fietsbrug weer stapje verder

MaasbrugDorpsraad Buggenum is erg blij dat de gemeenteraad van Leudal tijdens de begrotingsbesprekingen een bedrag gereserveerd heeft voor onderzoek naar de, al zo lang gewenste,  fietsbrug bij de spoorbrug.
Via project ‘Os Dörp’ is dit onderwerp in eerste instantie weer op de agenda gekomen. Werkgroep ‘Vervoer/Verkeer’ van de Dorpsraad heeft vervolgens contact gehad met wethouder Walraven en de diverse fracties om de noodzaak van een fietsbrug nog verder te bepleiten. Lees verder

Busdienst mag niet verdwijnen!

Provincie LimburgOver de onzekerheid van een busverbinding door Buggenum vanaf 1 januari 2017 door busmaatschappij Arriva heeft de Dorpsraad een reactie gestuurd naar de gedeputeerde P van den Broeck.
De Dorpsraad doet een dringend verzoek om – de eerder toegezegde OV-buslijn door Buggenum – ook werkelijk te behouden.

Zie de brief aan de geachte deputé: Brief OV2016 naar Gedeputeerde.

Eerste zaadje gelegd voor fietsbrug

BrugplanEen lang gekoesterde wens van menig Buggenummer is dat er een betere fietsverbinding komt met de oostelijke kant van de Maas. Deze brug is erg belangrijk is voor het woon- werkverkeer. Natuurlijk vaart het toerisme ook wel bij een dergelijke brug. Beelden daarbij zijn dat een fietsbrug opgehangen wordt aan de spoorbrug.
Werkgroep verkeer en vervoer van de Dorpsraad heeft dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet en is draagvlak aan het creëren voor daadwerkelijke realisatie.  Lees verder

Fietsbrug over de Maas?

Werkgroep: Vervoer en verkeer.
Werkgroep vervoer en verkeer heeft de fietsbrug weer op de agenda gezet. Het hebben van een veilige en kortere fietsverbinding met Roermond is al jarenlang een wens van inwoners van Buggenum.
Spoorbrug