Inloopavond Dorpsraad 9 maart

De inloopavond van de Dorpsraad is verplaatst van 8 naar 9 maart. 
Wie  mee wil denken over de leefbaarheid van Buggenum of vragen heeft over de Dorpsraad is van harte welkom. 
⇒ Tijd: tussen 19:00 en 20:00 uur.
⇒ Plaats: in de bar van de Roffert.

De koffie staat klaar

De eerste aanplant op de Klink is gerealiseerd.

Vrijdag 24 maart plantten drie generaties Buggenummers op De Klink samen 10 fruitbomen, 5 inheemse bomen, een fruithaag en een gemengde haag, in totaal 600 struiken.
Dat was in anderhalf uur gepiept.
Mooi om te zien hoe goed de kinderen met een schop konden werken, ze gingen door tot alles af was.
Iedereen die meegeholpen heeft – en zeker ook Audrey Minten-Krause die dit organiseerde – super bedankt voor jullie inzet.

Lees verder

Samen sterk voor een gezond, veilig en leefbaar Midden-Limburg

Veel zorgen leven er rondom de ontwikkelingen op Zevenellen, de plek in Midden-Limburg waar plannen zijn om mest, afval en vuilnis te verwerken. Zorgen om de gezondheid, het woon-/leefklimaat, de veiligheid van inwoners en om de verdere aantasting van de natuur en het milieu in Midden-Limburg.

Een van de doelen van Alliantie Duurzaam Zevenellen is het om bestuurders van gemeenten en van de Provincie Limburg aan te spreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontwikkelingen op Zevenellen. De Alliantie wil hen bewuster te maken van de risico’s en de zorgen die er leven, zodat zij beter hun verantwoordelijkheid nemen om burgers te beschermen. Lees verder

Alliantie Duurzaam Zevenellen wil milieueffectonderzoek naar afvalverwerker RWE/Essent

Recent verleende de Provincie Limburg aan energiebedrijf Essent ontheffing van de plicht om een onafhankelijk milieueffect-onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke gevolgen van het verwerken van 700.000 ton restafval en plastics op het Zevenellen-terrein. Dit terrein ligt centraal in Midden-Limburg dicht bij de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel.
De ontheffing is verleend ondanks het feit dat de fabriek meer stikstof gaat uitgestoten dan nu is toegestaan. Om de plannen toch door te zetten wordt stikstofruimte van elders aangekocht. Voor de inwoners van Midden-Limburg betekent dit dat de uitstoot, die eerst elders plaats vond, nu in hun omgeving terecht komt.
Bekend is dat door stikstoftoename gezondheidsproblemen ontstaan zoals long- en hartzieken en een kortere levensduur. En daar blijft het niet bij. Lozing op de Maas zal ervoor zorgen dat die nog verder vervuilt en dat de drinkwaterkwaliteit risico’s loopt. Stankoverlast en ongedierte zullen de leefbaarheid van de omgeving in negatieve zin beïnvloeden. Ook ontstaan bij dergelijk fabrieken regelmatig grote branden en is de schadelast daarvan aanzienlijk.

Lees verder

Projectplan de Klink gaat door

De gemeenteraad van Leudal heeft projectplan ‘De Klink’ goedgekeurd. Dit betekent dat in de eerste helft van 2023 het huidige evenemententerrein omgetoverd wordt van een erbij hangend-verwaarloosd terrein naar een landschappelijke beleefbare parel aan de rand van Buggenum.
Het gaat een gebied worden met een grote biodiversiteit, oog voor cultuurhistorie en gericht op gezond bewegen in de buitenlucht. Dit terwijl er ook nog voldoende ruimte blijft voor lokale evenementen als kindervakantiewerk, schuttersfeest, zeskamp.
Het projectplan is ingediend door Dorpsraad Buggenum samen met de Jeugdcontactraad en de schutterij. Ideeën van inwoners uit de inspiratieboeken zijn in het plan verwerkt evenals een voorstel van een groepje jongeren. Lees verder

Planning dijkverhoging in Buggenum

Nadat in juli in Buggenum een inloopbijeenkomsten over de dijkverhogingen plaatsvond, bleef het langere tijd stil. Daarom nu een update van de planning en over de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Waterschap Limburg startte een aanbesteding om een aannemer te contracteren die mee moet gaan helpen bij het oplossen van de ontwerpvraagstukken die er voor Buggenum liggen. Einde tweede kwartaal 2023 zal de aannemer bekend zijn.
Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij komen ook de punten aan de orde die tijdens de de bijeenkomsten Lees verder

Buggenumse gastvrouwen weer op pad

Gastvrouwen verwelkomen in Buggenum nieuwe inwoners met een map die informatie bevat over de lokale verenigingen.
Tijdens de coronapandemie stopte dit even, maar nu zijn de gastvrouwen bezig met een inhaalactie.
Vindt u het leuk om als gastheer of -vrouw nieuwe inwoners welkom te heten? U bent van harte welkom. Neem dan contact op met Thea Eggels via: eggelsw@gmail.com.

Bijeenkomsten AED (Automatische Externe Defibrillator)

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED hangt en dat er voldoende mensen getraind zijn in het bedienen ervan.
Begin oktober worden twee bijeenkomsten georganiseerd

1. Overweegt u om AED-vrijwilliger te worden? Dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond: dinsdag 4 oktober van 19.30u tot 21:00u in de Raadszaal van het Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.
De volgende onderwerpen worden besproken: reanimatie en AED gebruik, werking van het oproepsysteem HartslagNu, uitleg over de inschrijving en registratie.
Opgeven kan via website https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg

2. Heeft u in het verleden al deelgenomen aan de cursus ‘Reanimatie en leren omgaan met het AED apparaat’? Dan kunt u deelnemen aan de herhalingscursus die gegeven wordt Lees verder