Kerst-inn in de Roffert

Op 11 december van 14:00 en 17:00 uur vindt een kerst-inn plaats in De Roffert! 🎄✨️
Waan je in kerstsfeer tijdens een gezellige middag voor alle Buggenummers en alle andere geïnteresseerden.
Wafels & glühwein | kerstman | optreden van Dionne & Martijn | tombola
kerstknutselen en spellen voor de jeugd | optreden van Mariet & Els.

De entree en het eerste kopje koffie en glaasje glühwein zijn gratis. Lees verder

Inloopavond Dorpsraad

Wie  mee wil denken over de leefbaarheid van Buggenum of vragen heeft over de Dorpsraad is van harte welkom tijdens de inloopavond.

⇒ Datum: donderdag 9 november
⇒ Tijd: tussen 19:00 en 20:00 uur
⇒ Plaats: in de bar van de Roffert

De koffie staat klaar!

Betaalbaar wonen in Buggenum?

De wens dat jongere en oudere inwoners in Buggenum kunnen blijven wonen doordat er betaalbare woningen bijkomen, is een van de onderwerpen die meerdere malen genoemd worden in de Inspiratieboeken.
Verschillende inwoners gaven vervolgens aan zich hiervoor in te willen zetten, richtten Werkgroep Betaalbaar wonen op en gingen vervolgens proactief aan de slag.
Een van de ideeën is het realiseren van Tiny houses. Deze zijn redelijk snel te bouwen, hebben geen grote impact op het milieu en zijn betaalbaar. Lees verder

Wordt het Stil in Buggenum? …. Nee dus!

Samen met Dorpsraad Buggenum zorgt Fanfare Excelsior Buggenum ervoor dat de muziek blijft klinken tijdens evenementen in Buggenum.
De goed bezochte informatieavond resulteerde in een pot vol met aanmeldingen voor Muziekinbuggenum.nl
Laat de Sint maar komen! We blazen hem van de dijk af!
Wil je meedoen, maar heb je de introductieavond gemist? Meld je aan via info@muziekinbuggenum.nl
Meer info: www.muziekinbuggenum.nl

Maak muziek voor Buggenum

Muziek in Buggenum is een nieuw muziekinitiatief van de Dorpsraad Buggenum en Fanfare Excelsior met als doel het inzetten van muzikaal talent van de inwoners bij de opluistering van activiteiten in het dorp.. We willen immers niet dat het stil wordt in Buggenum.
Ben je muzikant, woon je in (de buurt van) Buggenum en draag je de leefbaarheid van dit gezellige dorp een warm hart toe, dan ben je van harte welkom.
Wanneer: dinsdag 18 oktober om 20.00uur in de Roffert.
Meer informatie: www.muziekinbuggenum.nl
Praat met ons mee en leer ook andere muzikanten uit Buggenum kennen.
 

 

Calamiteitenplan hoogwater Buggenum

Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum

Ook regionaal en provinciaal is er interesse voor het lokale ‘Calamiteitenplan Hoogwater Buggenum’. Een plan dat, ontstaan vanuit inwoners, de basis legt voor een betere afstemming tussen overheidsdiensten en inwoners op momenten dat er weer sprake is van een hoogwatercrisis.

Hieronder de video die regionale omroep ML5 maakte

Informatiekaart Hoogwater Buggenum

Precies een jaar geleden, tijdens de hoogwatergolf in juli 2021, is Buggenum door het oog van de naald gekropen. Diverse zaken gingen niet zoals gewenst. Er bleek onvoldoende hulp en informatie beschikbaar te zijn.
Om dit voor de toekomst beter te regelen werd, in de dagen daarna, door de dorpsraad een werkgroep hoogwater-calamiteiten opgericht, bestaande uit inwoners die nauw betrokken waren bij de crisis.

 Een van de activiteiten die de werkgroep oppakte was de ontwikkeling van een ‘Informatiekaart hoogwater Buggenum’.

Lees verder

Een dorpsfeest, behoud vluchtpaden en betaalbaar wonen…..

….dat zijn de onderwerpen waarvoor inwoners zich opgaven tijdens de Inspiratieavond van 16 mei . 
 
Een vervolgbijeenkomst is daarom georganiseerd en wel:
4 juli om 20.00uur in de Roffert.
 
De inwoners die zich opgaven, kregen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.  Maar kon u er de eerste keer niet bij zijn en wil u toch graag bij een van deze drie onderwerpen aansluiten, dan bent u zeker ook van harte welkom.

Lees verder