Bijeenkomst veiligheid 23 november 2017

Beste inwoners van Buggenum,
Op donderdagavond 23 november a.s. willen we samen met de politie en met geïnteresseerde inwoners van Buggenum onveilige en/of inbraakgevoelige situaties bekijken.
Als u hiervoor belangstelling heeft, geeft u zich dan op om op 23 november (bij voldoende belangstelling) aan bovengenoemde bijeenkomst deel te nemen.
Graag onderstaand gegevens vóór 10 september (i.v.m. organisatie) sturen naar buurtwhatsappbuggenum@gmail.com.

Onderstaande geeft zich op voor de bijeenkomst m.b.t. de veiligheid in Buggenum op donderdagavond 23 november 2017.
Naam:
Tel:
Mailadres:
Suggestie(s) met betrekking tot onveilige of inbraakgevoelige situatie(s):

Coördinatoren van de Buurt-WhatsAppgroep Buggenum.
Peter, Ger en John.