Een dorpsfeest, behoud vluchtpaden en betaalbaar wonen…..

….dat zijn de onderwerpen waarvoor inwoners zich opgaven tijdens de Inspiratieavond van 16 mei . 
 
Een vervolgbijeenkomst is daarom georganiseerd en wel:
4 juli om 20.00uur in de Roffert.
 
De inwoners die zich opgaven, kregen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.  Maar kon u er de eerste keer niet bij zijn en wil u toch graag bij een van deze drie onderwerpen aansluiten, dan bent u zeker ook van harte welkom.

 Ter informatie nog het volgende.
Diverse zaken die ook hoog scoorden bij inwoners zijn al belegd bij de dorpsraad. Het gaat dan om: een fietsbrug over de Maas, het nemen van verkeersmaatregelen, meer groen en natuur, het behoud van de basisschool, schone industrie op Zevenellen, het inpassen van de dijken en haven in het landschap, het uitbreiden en onderhouden van wandelpaden.
Inwoners die met een van deze bestaande werkgroepen willen meedoen kunnen zich melden bij de Dorpsraad.
 
Voor andere onderwerpen die belangrijk gevonden worden, waren geen aanmeldingen. Het gaat daarbij om: weer een busdienst door Buggenum, een multifunctionele winkel gerund door vrijwilligers en beter onderhoud van de trottoirs.
De Inspiratieboeken  liggen ter inzage in de Roffert