Informatiebijeenkomst dijkverhoging Buggenum

Op maandag 20 juni organiseert het Waterschap van 19.00 tot 21.00 uur in de Roffert een inloopbijeenkomst over de drie deelgebieden van dijkversterking Buggenum. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

     • Arixweg – Groeneweg,
     • Groeneweg – Dorpsstraat,
     • Koelwaterkanaal / spoordijk – Berikstraat

Tijdens deze bijeenkomst wil het Waterschap ontwerpopgaves controleren die tot op heden zijn opgehaald bij o.a. de omgevingswerkgroep en tijdens de digitale bijeenkomst van eind januari. Deze kunnen nog worden aangevuld.
Er vindt tijdens de bijeenkomst geen plenaire presentatie plaats.

Iedereen is  de 20ste vanaf 19.00 uur welkom en kan tot 20.30 uur binnenlopen. Om 21.00 sluit de bijeenkomst.