Ontwerp Bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’ ter inzage

Dit plan geeft aan welke functies en ontwikkelingen m.b.t. bouwen en ruimtegebruik binnen de plangebieden zijn toegestaan. Dus ook voor Buggenum.
Het ontwerpplan is raadpleegbaar via de link: Ruimtelijke Plannen
Zie ook de publicatie van de Gemeente in 1Leudal en de mogelijkheid om hierop te reageren.