Milieu

Werkgroep: Milieu.
Deze werkgroep houdt zich bezig met milieubedreigende zaken die om procedurele inspanningen vragen.
Bij milieubedreigingen gaat het om:

  • Procedures mestverwerking op Zevenellen;
  • Kwaliteit van de bedrijven op het Zevenellen terrein;
  • Ontgrinding van het terrein in Wijnaerde. De verlaging van de grondwaterstand (is een groot zorgpunt). Reageren op Milieueffect rapportages (MER);
  • Nunhem’s zaden (BasF) in het Buggenummer Veld (compensatiegelden)

Trekker: Ger Brouns.
Leden: Johan Basten, Berton Bosklopper,  Frans Drijvers,  Otto Vullers en Harrie Sleutels (erelid)

Zevenellen, chemisch afvalstort

Nu de economie weer floreert, zijn er diverse initiatieven om bedrijven te starten op het Zevenellen terrein bij Buggenum.

Deze ontwikkeling baart Dorpsraad Buggenum grote zorgen omdat de bedrijven op een zwaar vervuilde ondergrond gebouwd worden. De bodem bevat onder meer vliegas, dioxines, zware metalen, asbestvezels en 30 miljoen liter zware stokolie (na lekken tanks).

Hoewel er al langere tijd een saneringsrapport ligt, hebben de eigenaren (o.a. OML en de gemeente Leudal) ervoor gekozen om het terrein niet te saneren, maar af te dekken. Dit is echter absoluut niet voldoende om een veilige werkomgeving voor toekomstige werknemers te creëren. (meer…)

Fietsbrug Leudal

Chapeau voor de coalitiefracties in Leudal die tijdens begrotingsbehandeling de fietsbrug op de agenda hebben gehouden. Zonde dat de oppositie deze  verbinding betitelt als prestigeobject. Inwoners denken er totaal anders over gezien de likes op Facebook. Ook komen er veel reacties van de ‘andere kant van de Maas’.

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)

Buggenum wint Hoger Beroep mestverwerking

Het kleine dorpje Buggenum heeft ervoor gezorgd dat mestverwerkende bedrijven zich niet meer zonder Milieu Effect Rapportage (MER) ergens kunnen vestigen.
De Raad van State deed hierover op 3 oktober j.l. uitspraak. Hierbij is gedefinieerd dat overtollig mest dient te worden beschouwd als afval en niet als product. Daardoor hebben ook mestverwerkende bedrijven vanaf nu altijd een MER-procedure nodig alvorens ze zich ergens kunnen vestigen.
(meer…)

Activiteiten Wijnaerde

In het Buggenummerveld wordt weer behoorlijk met zand geschoven. Een brief van zand- en grindbedrijf Kuypers Kessel aan de gemeente Leudal, geeft inzicht in wat er momenteel gebeurt. Een aanzet is gemaakt met de aanleg van een tijdelijke fietspad op de grond van Staatsbosbeheer.

(meer…)

Uitspraak Hoger beroep mestverwerking uitgesteld

Deze week kreeg de Dorpsraad bericht dat de uitspraak van het Hoger beroep aangaande de komst van de mestverwerker niet binnen de afgesproken tijd zal plaats vinden. En dat de termijn verlengd is met zes weken. Er is geen reden opgegeven waarom behandeling nog niet mogelijk was.
De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Ieder maandag worden de uitspraken op de website van de Raad van State gepubliceerd. Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Datum Hoger Beroep mestbewerking Zevenellen

De veelvuldige en negatieve  publicaties over misstanden in de mestverwerkende sector laten zien dat de ongerustheid van de inwoners van Buggenum over de komst van mestbewerking naar het Zevenellenterrein terecht is. En dat de inwoners zeker niet voor niets vorig jaar een procedure startten om de komst van Musset b.v. naar het Zevenellenterrein tegen te houden.
Zowel de wijze (meer…)

Uitspraak rechtszitting mestopslag

Helaas, geen goed nieuws voor de bezwaarmakers tegen de voorgenomen mestopslag in de olietanks op het Zevenellen terrein. Na de rechtszitting van 12 januari j.l. is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat geen van de bewoners of de Dorpsraad belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaar dat ingediend is tegen de mestopslag had reeds in bezwaar niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.
De Dorpsraad is in overleg met de adviseur of ze in hoger beroep gaat bij de Raad van State. Dit kan zowel op inhoudelijke als strategische gronden. Zie verder de uitspraak van de rechtbank.