Buggenum wint Hoger Beroep mestverwerking

Het kleine dorpje Buggenum heeft ervoor gezorgd dat mestverwerkende bedrijven zich niet meer zonder Milieu Effect Rapportage (MER) ergens kunnen vestigen.
De Raad van State deed hierover op 3 oktober j.l. uitspraak. Hierbij is gedefinieerd dat overtollig mest dient te worden beschouwd als afval en niet als product. Daardoor hebben ook mestverwerkende bedrijven vanaf nu altijd een MER-procedure nodig alvorens ze zich ergens kunnen vestigen.

Om dit te bereiken heeft de Dorpsraad Buggenum drie jaar procederen achter de rug. In eerste instantie om te voorkomen dat mestverwerkend bedrijf Mousset BV op het Zevenellenterrein met sterk verouderde technieken mest zou gaan verwarmen en indikken. Inmiddels is de scope verbreed. Dit omdat zich nog meer gelijksoortige bedrijven willen vestigen op het Zevenellenterrein.  Onderzoek van bureau Krachten heeft uitgewezen dat bij het vol bouwen van het Zevenellenterein met bedrijven, die afval uit de agrarische sector verwerken, 80.000 inwoners van Midden-Limburg last zullen krijgen van geuroverlast.

De werkgroep Milieu van de Dorpsraad Buggenum gaat daarom onverminderd door. Voorkomen moet worden dat de leefbaarheid van de wijde omgeving van het Zevenellenterrein opnieuw ernstig aangetast wordt. De doelstellingen van OML, zoals duurzaam en innovatief ondernemen, zijn hier volstrekt ongeloofwaardig geworden. Ook is het recent gemaakte Geurbeleid van de gemeente Leudal niet afdoende om daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden.