Datum Hoger Beroep mestbewerking Zevenellen

De veelvuldige en negatieve  publicaties over misstanden in de mestverwerkende sector laten zien dat de ongerustheid van de inwoners van Buggenum over de komst van mestbewerking naar het Zevenellenterrein terecht is. En dat de inwoners zeker niet voor niets vorig jaar een procedure startten om de komst van Musset b.v. naar het Zevenellenterrein tegen te houden.
Zowel de wijze waarop deze firma de mest wil gaan opslaan als de toepassing van een sterk verouderde opwarmingstechniek doen vrezen dat de impact niet alleen voor inwoners van Buggenum groot is.
Helaas kwam tijdens de rechtszitting van 12 januari j.l. de rechtbank tot de conclusie dat geen van de bewoners of de Dorpsraad belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
De groep inwoners van Buggenum heeft daarna Hoger Beroep aangetekend tegen dit vonnis. Vandaag is het bericht ontvangen dat deze zitting gepland staat voor 24 januari 2018  om 13.15 uur. De locatie is: Den Haag, Kneuterdijk 22. Klik op deze link voor de uitnodiging Zitting Hoger Beroep (1)