Doemscenario Zevenellen steeds dichterbij door onjuiste aannames Provincie.

Wat bijna iedereen weet, is dat bedrijven voor mest- en afvalverwerking veel overlast geven.
Bij Zevenellen wordt die overlast bijzonder ernstig. De verwachting van een onderzoeksbureau dat 80.000 mensen in Midden-Limburg last gaan krijgen van stank (en andere) overlast,  wordt steeds meer werkelijkheid.
Naast de mest- en afvalverwerkende bedrijven Coöperatie 7-llen en Bio Transitie Centrale Zevenellen’ heeft zich namelijk recent een derde gelijksoortig bedrijf (RWE) gemeld.
En het einde is nog niet in zicht gezien de riante subsidies die de Provincie verleent aan bedrijven uit deze sector.

De belofte van Provinciale bestuurders bij de vergunningverlening is steeds dat er geen overlast zal komen omdat de ‘best beschikbare technieken’ toegepast zullen worden (inpandig, volledig gesloten systeem’, luchtwassers of -filters).

Een recent Brabants onderzoek van de Brabantse Milieu Federatie maakt nu duidelijk deze uitingen aantoonbaar onjuist zijn. En dat de negatieve impact van mest- en afvalverwerkende industrie op de leefomgeving zeer groot is.

Kort samengevat de uitkomsten van het BMF onderzoek (zie link onder bericht voor volledig onderzoek)

  • Bij elk van de mestfabrieken waar overlast wordt ervaren, was in de vergunning door het bevoegde gezag aangegeven dat er geen overlast zou komen vanwege de ‘best beschikbare technieken’. In alle nader onderzochte casussen is er echter bij elke locatie sprake van stankoverlast

Stankoverlast

  • Beïnvloedt het sociale leven, mensen ontvangen bijvoorbeeld geen bezoek meer vanwege schaamte voor de stank.
  • Tast het woongenot en de kwaliteit van de leefomgeving ernstig aan.
  • Leidt tot gezondheidsklachten zoals misselijkheid, hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, rode ogen en ademhalingsproblemen.
  • Zorgt ervoor dat ook andere bedrijven klagen over stank en naar een andere omgeving willen verhuizen.
  • Leidt tot toename van hinderlijk en gevaarlijk verkeer
  • En tot toename van uitstoot van stikstof of andere gevaarlijke stoffen.
  • Zorgt soms ook voor geluidsoverlast.
  • En tot het dalen van de woningwaarde van huizen.

Tegen Coöperatie 7-llen loopt momenteel via Dorpsraad Buggenum een juridisch proces.
Ook bij de andere twee bedrijven zal alles uit de kast worden gehaald om deze te weren van het terrein. Inmiddels melden zich steeds meer dorpen, verenigen, experts en andere belanghebbenden die zich samen daarvoor sterk willen maken.