Dorpsraad doet niet mee aan klankbord Zevenellen

Ontwikkeling Maatschappij Limburg (OML) benadert op dit moment dorpsraden, milieuorganisaties, heemkundeverenigingen en omwonenden van Zevenellen. Zij worden o.a. uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep.

In de uitnodiging doet OML voorkomen dat dorpsraad Buggenum gaat plaatsnemen in het klankbord. Dat klopt niet, de Dorpsraad is het niet eens met de werkwijze.  In de klankbordgroep mag namelijk alleen meegepraat worden over compenserende maatregelen zoals een wandelpad en groenvoorziening maar niet over het soort bedrijven dat zich op Zevenellen wil vestigen.

Volgens OML geven de bedrijven die zich op Zevenellen zullen vestigen geen overlast. Ze zouden goed zijn voor de werkgelegenheid en hun bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. De werkelijkheid is echter anders. Op het terrein zullen zich met name mestverwerkende- en recycle bedrijven vestigen die zorgen voor veel stank- en lawaai overlast en dus een negatieve invloed hebben op het leefmilieu in de directe omgeving en zelfs ver daarbuiten. Onderzoek door de gemeente Leudal toont aan dat 80.000 mensen in Midden-Limburg last kunnen gaan krijgen van de stankoverlast. Het daarop ontwikkelde geurbeleid is niet afdoende om dit te voorkomen. De ernstig vervuilde bodem, met onder meer dikke lagen vliegas (radioactief) vormt daarnaast een bedreiging voor de gezondheid van toekomstige medewerker op het terrein.

Met deelname aan het klankbord gaat men feitelijk akkoord met de vestiging van dit soort verontreinigende en belastende bedrijven. U zult begrijpen dat dorpsraad Buggenum niet gaat deelnemen. Wij willen enkel schone industrie op het Zevenellen terrein. Het is namelijk niet meer van deze tijd dat midden in bewoond gebied een megaterrein voor afvalverwerking komt.

We hopen dat u onze aanpak steunt en niet ingaat op de uitnodiging voor het klankbord Zevenellen.

Afbeelding: gemaakt door scholier tijdens sessie ‘Buggenum 2030’