Geluidhinder snel verminderd

Nadat een aggregaat in de voormalige kleiwarenfabriek was geplaatst, gaven omwonenden aan ’s nachts veel geluidhinder te ondervinden. Nadat de Dorpsraad hierover contact opnam met Vic Pennings, de gebiedsregisseur van de Gemeente Leudal, werd snel naar een oplossing gezocht. Het aggregaat is voor de korte termijn uitgezet. En er komt een kleiner aggregaat met een container er om heen.
De verwachting is dat er dan geen geluidoverlast meer zal zijn.
Fijn dat dit zo snel werd opgepakt door de Gemeente.