Hoogwater 17 juli 2021

Wat was het spannend vandaag of de dijken het zouden houden. Het water kwam tot de rand. Hoewel het nog steeds spannend is, lijkt de situatie nu wel te stabiliseren
Dit dankzij de inzet van veel Buggenummers, jong en oud, en van mensen uit andere dorpen die spontaan kwamen helpen.
Veel dank alvast aan de zandzakkenvullers, zandzakkenleggers, mensen met aanhang- en vrachtwagens/tractoren, kruiwagenlopers, dijkwachten, inwoners die spontaan de coördinatie op zich namen, ondernemers en inwoners die voor eten en drinken zorgden, mensen die afval opruimden, de wegafzetting planden en bemensten.

Het is hartverwarmend dat we in een dorp wonen waar je weet dat je op elkaar kunt rekenen als dat nodig is.
Morgen vindt verdere dijkbewaking plaats en worden de wegafzettingen bemenst door inwoners.
We vragen iedereen om alleen naar de dijken en de Maas te gaan als dat nodig is in kader van dijkbescherming. De dijken zijn doorweekt en ook de wegen mogen alleen door noodzakelijk verkeer gebruikt worden.
Mochten weer hulp nodig zijn, dan wordt een oproep geplaatst via de buurtwhatsapp.