Informatieavond dijkversterking

Woensdag 18 januari organiseert het Waterschap Limburg een informatieavond over de voorgenomen dijkversterking in Buggenum.
Deze is van 19:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur) in gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum.
Tijdens de informatieavond wordt het dijkversterkingsprogramma toegelicht. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op project Buggenum. Hierbij is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
Daarna is er een informatiemarkt met verschillende themahoeken.

 

Luchtfoto van de dijk waar de verhoging het meeste impact heeft.