Krachtenbundeling tegen overlast Zevenellen

Vanwege grote zorgen over de impact van de ontwikkelingen op industrieterrein Zevenellen voor heel Midden-Limburg, organiseerde Dorpsraad Buggenum een informatiebijeenkomst voor Dorpsraden en natuur- en milieu organisaties.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst schetste de dorpsraad een beeld van de bedrijven die zich op Zevenellen willen vestigingen, van de verkooppraatjes waarmee de bedrijven zich presenteren en welke rol de gemeenten en de Provincie Limburg daarbij spelen.

Grote zorgen zijn er omdat er voor de vele afvalverwerkende bedrijven die zich op Zevenellen willen vestigen nauwelijks restricties zijn. De bedrijven worden door de Provincie Limburg ontheven van milieu-effectrapportages en de gemeente Leudal acht handhavingsprotocollen niet nodig. Er is ook geen enkele controle georganiseerd op welke stoffen en welke hoeveelheden het terrein op- en afgaan. Dit terwijl de volgende afvalstoffen op Zevenellen verwerkt gaan worden

  • 700.000 ton huishoudelijk restafval uit grijze containers en plastics afval.
  • 1 000.000 ton varkensdrijfmest en tonnen vervuild rioolslib.
  • 200.000 ton varkensdrijfmest.
  • Bedorven veevoer, uitval voedingsindustrie, oliën, frituurvetten.
  • Autowrakken, accu’s en batterijen, gasflessen, dieselolie.
  • Bermgras-groenafval-groenteversnijdafval.
  • Kippenmest, paardenmest en houtsnippers.
  • En dan zijn er nog meer dan 10 kavels waar zich gelijksoortige bedrijven mogen vestigen.

Meer zorgen zijn er.  Zoals over de gezondheid van toekomstige medewerkers die op een zwaar vervuild terrein, moeten gaan werken. Over lawaaioverlast en over de gigantische hoeveelheid vervoersbewegingen die voor verkeersinfarcten zullen gaan zorgen.

De aanwezigen zijn het dan ook snel met elkaar eens, dat dit niet mag gaan gebeuren.  Dat het voor de leefbaarheid van Midden-Limburg en voor de natuur nodig is dat de krachten gebundeld gaan worden.

Afspraak is dat de Natuur- en Milieufederatie Midden-Limburg en Dorpsraad Buggenum een alliantie gaan organiseren. Deze alliantie krijgt een breed draagvlak en gaat met veel expertise zorgen voor een krachtige beweging die gaat zorgen voor een gezonde leefomgeving in Midden-Limburg.