Ontwikkelingen hoogwaterbescherming

kast-malborgh-hw-1995-_0001Om aan de wettelijke norm voor hoogwaterbescherming te voldoen, moeten de dijken in Buggenum aan de Dorpsstraat aanzienlijk worden verhoogd. Ook komen er dijken in het Buggenummerveld. (lees bericht op deze website van 28 sept j.l). De impact voor direct aanwonenden is groot
Jammer genoeg hebben de bijeenkomsten, die de Dorpsraad voor de meest-belanghebbenden organiseerde, geen eenduidig beeld opgeleverd. De meningen waren te verdeeld. Duidelijk werd dat het een complex traject gaat worden omdat er veel  verschillende belangen zijn. Het Waterschap heeft daarom ook meer tijd nodig voor de voorbereiding dan aanvankelijk gepland.

Om recht te doen aan alle ideeën heeft de Dorpsraad het Waterschap geadviseerd om overleg te plegen met de direct aanwonenden.
Ook heeft de Dorpsraad een samenvatting van de uitkomsten van de besprekingen met de aanwonenden gemaakt. Daarbij is een overzicht opgesteld met beelden waarover het meest overeenstemming is en daarna de beelden die leven bij een enkeling. Dit overzicht is naar Waterschap Peel en Maas gestuurd met het verzoek deze informatie mee te nemen bij de verdere inventarisatie. Zie inventarisatie-buggenum

Begin 2017 organiseert het Waterschap een bijeenkomst voor alle inwoners van Buggenum. Dan is er voor iedereen nog kans om input te leveren. Pas na die inventarisatie-bijeenkomst zal gestart worden met  een Plan van aanpak.

De Dorpsraad is blij met het initiatief van het Waterschap om al vóór de Planfase informatie op te halen. Dit is een zeer vernieuwende aanpak, waarbij recht gedaan wordt aan de ontwikkeling naar verdergaande burgerparticipatie.

watersnood-jan-95-1

h-w-groeneweg-1995