Bedenkelijke rol Provincie bij vervuiling Zevenellen

Het zal duidelijk zijn dat Dorpsraad Buggenum zich stevig verzet tegen de komst van mestverwerkers en anderen afvalverwerkende industrie op het Zevenellen terrein, tussen Roermond, Horn Haelen en Buggenum.

In dit filmpje licht Ger Brouns toe waarom dit zo is. Hij legt onder meer uit welke toxische stoffen er in de bodem zitten en hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn voor toekomstige werknemers op het terrein.

Er zijn voldoende gelden beschikbaar voor sanering. De provincie Limburg en de Gemeenten hebben 4,1 miljard ontvangen  van RWE, na de sloop van de Maascentrale. Slechts 10% van dat bedrag was nodig voor sanering. Er wordt echter voor gekozen om dit geld voor andere doelen te gebruiken. Buitengewoon vreemd omdat de Provincie wel bij andere bedrijven bepaalt dat de vervuiler betaalt, maar die regel bij Zevenellen zelf omzeilt.

Wat op dit moment zelfs gebeurt is, dat de nood van de boeren, die met hun mest nergens heen kunnen, door de Provincie gebruikt wordt om saneringskosten te voorkomen.

Ger Brouns gaat verder nog in op de te verwachten geuroverlast en gezondheidsklachten. En de bedenkelijk taakuitvoering van de Provincie bij vergunningverleningen in het verleden, nu en bij op komst zijnde initiatieven.

Klik op de foto om het gesprek met Ger Brouns te bekijken en te beluisteren.