Uitspraak Hoger beroep mestverwerking uitgesteld

Deze week kreeg de Dorpsraad bericht dat de uitspraak van het Hoger beroep aangaande de komst van de mestverwerker niet binnen de afgesproken tijd zal plaats vinden. En dat de termijn verlengd is met zes weken. Er is geen reden opgegeven waarom behandeling nog niet mogelijk was.
De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Ieder maandag worden de uitspraken op de website van de Raad van State gepubliceerd. Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.