Uitspraak rechtszitting mestopslag

Helaas, geen goed nieuws voor de bezwaarmakers tegen de voorgenomen mestopslag in de olietanks op het Zevenellen terrein. Na de rechtszitting van 12 januari j.l. is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat geen van de bewoners of de Dorpsraad belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaar dat ingediend is tegen de mestopslag had reeds in bezwaar niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.
De Dorpsraad is in overleg met de adviseur of ze in hoger beroep gaat bij de Raad van State. Dit kan zowel op inhoudelijke als strategische gronden. Zie verder de uitspraak van de rechtbank.