Weer stap gezet in strijd tegen mestverwerker Zevenellen

De inwoners van Buggenum en De Dorpsraad, die samen procederen tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenellen terrein, hebben een stap vooruit gezet in het streven naar behoud van een gezonde leefomgeving.

Nadat de Provincie Limburg juridisch probeerde te bereiken dat een beroepszaak tegen de komst van een mestverwerker op het Zevenelleterrein niet-ontvankelijk werd verklaard, besliste de rechter onlangs dat dit voorlopig wel het geval is. Gevolg is dat nu inhoudelijke argumenten tegen de komst van de mestverwerker aangevoerd kunnen worden.

Deze rechtszaak betreft nog maar enkel de komst van een mestverwerk

er. maar de Dorpsraad zal het daar niet bij laten. OML probeert nl. verschillende soorten afvalverwerkende bedrijven op het terrein te krijgen. Op dit moment zijn er initiatieven voor meerdere bedrijven voor mest- en biomassaverwerking en voor metaalrecycling. Het gaat ernaar uitzien dat Zevenellen een gigantisch afvalverwerkend terrein wordt, centraal in Midden-Limburg en nabij Roermond, diverse dorpen en Natura 2000 gebieden. De impact op de omgeving zal enorm groot zijn.

De Dorpsraad voelt zich steeds meer gesterkt  doordat veel andere partijen, zoals dorpsraden, milieuorganisaties en experts willen samenwerken. Ook het winnen van een Hoger Beroep tegen een eerder mest-initiatief draagt daaraan bij.

Uitspraak rechter: 201014 Rb Limburg heropening onderzoek