Zevenellen, chemisch afvalstort

Nu de economie weer floreert, zijn er diverse initiatieven om bedrijven te starten op het Zevenellen terrein bij Buggenum.

Deze ontwikkeling baart Dorpsraad Buggenum grote zorgen omdat de bedrijven op een zwaar vervuilde ondergrond gebouwd worden. De bodem bevat onder meer vliegas, dioxines, zware metalen, asbestvezels en 30 miljoen liter zware stokolie (na lekken tanks).

Hoewel er al langere tijd een saneringsrapport ligt, hebben de eigenaren (o.a. OML en de gemeente Leudal) ervoor gekozen om het terrein niet te saneren, maar af te dekken. Dit is echter absoluut niet voldoende om een veilige werkomgeving voor toekomstige werknemers te creëren.
Eind jaren tachtig heeft een huisarts van de gemeente Haelen de directie van het energiebedrijf reeds gewezen op bepaalde ziektepatronen bij schoonmakers en medewerkers die op het buitenterrein werkten. De directie heeft na de waarschuwing deze groep medewerkers ontslagen en vervangen door tijdelijke uitzendkrachten die er maximaal één jaar mochten werken vanwege de ziekmakende omgeving.
Het enkel afdekken van de sterk vervuilde grond lost de ziekmakende omstandigheden niet op. Er blijven dan ernstige gezondheids risico’s bestaan voor  toekomstige werkgevers.

Volgens Werkgroep Milieu van Dorpsraad Buggenum zijn er voor het Zevenellen terrein maar twee opties:

Optie 1: Saneren. Het mag niet zo zijn dat weer de toekomstige werknemers met hun gezondheid gaan betalen. Saneren dient te geschieden vanuit uitgangspunt de vervuiler betaalt. Er is voldoende geld beschikbaar. De Provincie Limburg en de aandeelhoudende gemeenten hebben tussen de drie en vier miljard euro ontvangen bij de verkoop van EPZ aan RWE. Na gedegen sanering kunnen er zich alsnog bedrijven vestigen die daadwerkelijk duurzaam en innovatief ondernemen.

Optie 2: Het opnieuw afdekken van het terrein. Het verwijderen van de huidige afdeklaag die vermengd is met vliegas en asbest. Na opnieuw afdekken, kan het terrein vol met zonnepanelen geplaatst worden. Bij de keuze voor afdekken, mogen er zich geen bedrijven waar mensen werken vestigingen op het terrein.

Dorpsraad Buggenum heeft een brief met pamflet gestuurd naar alle Leden van Provinciale Staten en B&W en de Raadsleden van de Gemeente Leudal. Daarin wordt verantwoording gevraagd over de activiteiten op het Zevenellen terrein.

Zie hier de brief en het pamflet.

Brief Provincie ivm verontreiniging Zevenellen terrein 15feb2019 (2) (1)