Natuur/Recreatie

Werkgroep: Natuur en Recreatie.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud en ontwikkeling van de natuur, recreatie en toerisme in en om Buggenum.
De volgende onderwerpen hebben de aandacht van onderdeel natuur, recreatie en toerisme:

  • Doorontwikkeling van Mooi Buggenum (het zgn. brook, dat in 2013 is aangepast en opnieuw is ingericht);
  • Het Klauterbrook (het natuurspeelveld met de nodige speeltoestellen e.d.) onderhouden;
  • Vluchtpaden onder de aandacht brengen;
  • Onderhoud van ommetjes en wandelroutes;
  • Realiseren van zitbanken;
  • De Duofiets beheren.

Trekker: Cor Dings
Leden: Frans Drijvers, Marian Sijben, Marian van Buggenum, Jan Lipsen, Ton Metsemakers )Ommetjes), Martijn Schreurs, Marian Sijben, en Heleen Wijers.

 

Onderzoeken op Wijnaerden

Lezing door Antoine Mietjes over archeologische onderzoeken tussen de Arixweg in Buggenum en de Wijnaerdenweg.

Plaats: Gemeenschapshuis de Haammaeker te Neer.
Wanneer: woensdag 20 november om 20:00 uur.

Update status dijkverhoging

Waterschap Limburg informeerde 7 oktober Omgevingswerkgroep Hoogwaterbescherming Buggenum over de actuele stand van zaken.

Goed nieuws is dat dijkversterking aan de zuidzijde van de spoordijk nu serieus onderzocht wordt. Dit geeft echter nog niet de garantie dat de dijk  ook daadwerkelijk aan aan die zijde komt, maar wel weer hoop dat er niet nog meer afbreuk wordt gedaan aan uiterwaardengebied ‘Mooi Buggenum’.

Slecht nieuws is dat de dijk lang het koelwaterkanaal nog steeds  de voorkeursvariant is, dit terwijl daarmee veel cultuurhistorische en landschappelijke waarden definitief verloren gaan. (meer…)

Steun fietsbrug Buggenum

31 Januari a.s. organiseren de gemeenten Leudal, Roermond en de Provincie een inloopbijeenkomst over verbindende fietsroutes tussen Leudal en Roermond.
Onderdeel daarvan is de door velen gewenste fietsbrug over de Maas bij Buggenum. Zowel toeristisch gezien als voor verduurzaming van woon-werk verkeer had deze brug er al lang moeten liggen. Natuurlijk is deze brug ook van belang voor wandelaars. (meer…)

Fietsbrug Leudal

Chapeau voor de coalitiefracties in Leudal die tijdens begrotingsbehandeling de fietsbrug op de agenda hebben gehouden. Zonde dat de oppositie deze  verbinding betitelt als prestigeobject. Inwoners denken er totaal anders over gezien de likes op Facebook. Ook komen er veel reacties van de ‘andere kant van de Maas’.

Bijeenkomst dijkversterking Buggenum


Bijeenkomst in de Roffert.
Maandag 12 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.
Waterschap Limburg heeft, samen met de belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum Onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA). (meer…)

Problematisch groen Neel Doffstraat

Het groenonderhoud in de Neel Doffstraat wordt een probleem. De bewoners van de seniorenwoningen hebben het groenonderhoud jarenlang zelf uitgevoerd. Maar met het klimmen der jaren ervaren zij steeds meer fysieke beperkingen.
Individueel heeft men al getracht om met de gemeente tot afspraken te komen  (meer…)

Activiteiten Wijnaerde

In het Buggenummerveld wordt weer behoorlijk met zand geschoven. Een brief van zand- en grindbedrijf Kuypers Kessel aan de gemeente Leudal, geeft inzicht in wat er momenteel gebeurt. Een aanzet is gemaakt met de aanleg van een tijdelijke fietspad op de grond van Staatsbosbeheer.

(meer…)

Geen dijk door Mooi-Buggenum!

Wilt u weten wat een, plaatselijk zes en een halve meter hoge dijk, over de hele lengte door Mooi-Buggenum en de rest van het Broek, gaat betekenen? Ga dan kijken naar de steiger die de Dorpsraad geplaatst heeft ter hoogte van de  overgang van de Dorpsstraat naar de Berikstraat. (Zie ook foto’s over opbouw steiger hieronder). U kunt daar zien hoe hoog de dijk wordt. En zich een voorstelling maken van wat het betekent als er een, meer dan zes meter hoge dijk, op die plek komt. (meer…)