Natuur/Recreatie

Werkgroep: Natuur en Recreatie.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud en ontwikkeling van de natuur, recreatie en toerisme in en om Buggenum.
De volgende onderwerpen hebben de aandacht van onderdeel natuur, recreatie en toerisme:

  • Doorontwikkeling van Mooi Buggenum (het zgn. brook, dat in 2013 is aangepast en opnieuw is ingericht);
  • Het Klauterbrook (het natuurspeelveld met de nodige speeltoestellen e.d.) onderhouden;
  • Vluchtpaden onder de aandacht brengen;
  • Onderhoud van ommetjes en wandelroutes;
  • Realiseren van zitbanken;
  • De Duofiets beheren.

Trekker: Cor Dings
Leden: Frans Drijvers, Marian Sijben, Marian van Buggenum, Jan Lipsen, Ton Metsemakers )Ommetjes), Martijn Schreurs, Marian Sijben, en Heleen Wijers.

 

Brug bij haventje tijdelijk verwijderd

Nu het watersportseizoen weer ten einde loopt, gaan de boten weer naar de winterstalling.
Dit betekent dat de voetgangersbrug over het koelwaterkanaal bij het haventje van Buggenum van 11 t/m 25 oktober verwijderd wordt.
Ter plekke worden informatieborden geplaatst en veiligheidsmaatregelen getroffen.

Kersenvlieg

De laatste jaren worden veel kersenbomen geteisterd door de kersenvlieg. Ook in Buggenum ondervinden inwoners daar veel last van.

Dorpsraad Buggenum is gevraagd of we krachten kunnen bundelen,  zodat iedereen weer kan genieten van heerlijke kersen. Werkgroep Natuur heeft zich in het onderwerp verdiept en een aantal mogelijkheden gevonden om (meer…)

Buggenum is hotel rijker

Vandaag werd in de dorpsweide tegenover de kleiwarenfabriek een insectenhotel geplaatst.

Dit, met natuurlijke materialen gebouwd, onderkomen zorgt ervoor dat nuttige insecten zich kunnen voortplanten. Onder andere solitaire bijen, hommels, lieveheersbeestjes en vlinders zullen er gebruik van gaan maken. Ook kunnen kinderen en volwassenen bij het hotel van dichtbij bekijken op welke manier insecten gebruik maken van het onderdak.

Het insectenhotel is geplaatst in de dorpsweide die door de familie Wijers op natuurlijke wijze wordt beheerd. Twee jaar geleden hebben kinderen van de Antoniusschool op die plek al geholpen met het planten van (vruchten)struiken en -bomen. (meer…)

Verzachten schade Buggenumseveld

De afgelopen decennia is het unieke Buggenumse veld behoorlijk aangetast. Onder meer door de ruilverkaveling rond de millenniumwisseling maar vooral ook door de plaatsing van de kassen van BASF.

De ruilverkaveling heeft ervoor gezorgd dat het mooie kleinschalige landschap veranderde in een mono-cultuurvlakte.  En voor het verdwijnen van wegen uit het unieke netwerk van wegen (spinragstructuur).

De meest negatieve impact op het landschap komt echter van de kassen van BASF. Zij hebben een ruimte van 75 hectare van het Buggenumse veld in beslag genomen en binnenkorter zijn voornemens voor nog meer ingrepen in het landschap in de vorm van overkappingen voor gewassen. En dit in een uniek open landschap waarin, nog vrij recent, de boeren zelfs nog geen schuurtje mochten plaatsen voor gereedschap. Ook de afspraak  om de kassen natuurlijk in te passen in het landschap zijn niet nagekomen (zie foto’s). Vanuit het gehele Buggenummse veld zorgen zij dan ook voor horizonvervuiling. (meer…)

Onderzoeken op Wijnaerden

Lezing door Antoine Mietjes over archeologische onderzoeken tussen de Arixweg in Buggenum en de Wijnaerdenweg.

Plaats: Gemeenschapshuis de Haammaeker te Neer.
Wanneer: woensdag 20 november om 20:00 uur.

Update status dijkverhoging

Waterschap Limburg informeerde 7 oktober Omgevingswerkgroep Hoogwaterbescherming Buggenum over de actuele stand van zaken.

Goed nieuws is dat dijkversterking aan de zuidzijde van de spoordijk nu serieus onderzocht wordt. Dit geeft echter nog niet de garantie dat de dijk  ook daadwerkelijk aan aan die zijde komt, maar wel weer hoop dat er niet nog meer afbreuk wordt gedaan aan uiterwaardengebied ‘Mooi Buggenum’.

Slecht nieuws is dat de dijk lang het koelwaterkanaal nog steeds  de voorkeursvariant is, dit terwijl daarmee veel cultuurhistorische en landschappelijke waarden definitief verloren gaan. (meer…)

Steun fietsbrug Buggenum

31 Januari a.s. organiseren de gemeenten Leudal, Roermond en de Provincie een inloopbijeenkomst over verbindende fietsroutes tussen Leudal en Roermond.
Onderdeel daarvan is de door velen gewenste fietsbrug over de Maas bij Buggenum. Zowel toeristisch gezien als voor verduurzaming van woon-werk verkeer had deze brug er al lang moeten liggen. Natuurlijk is deze brug ook van belang voor wandelaars. (meer…)

Fietsbrug Leudal

Chapeau voor de coalitiefracties in Leudal die tijdens begrotingsbehandeling de fietsbrug op de agenda hebben gehouden. Zonde dat de oppositie deze  verbinding betitelt als prestigeobject. Inwoners denken er totaal anders over gezien de likes op Facebook. Ook komen er veel reacties van de ‘andere kant van de Maas’.