Besluit ‘Stroomlijn Maas’

Provincie LimburgOver de ontwerpbesluiten uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas heeft de Dorpsraad haar zienswijze naar de Provincie naar voren gebracht. Met name werd verzocht om extra struweel aan de Noordzijde van de  Bouxweerd te verwijderen. Deze zienswijze heeft helaas niet geleid tot wijzigingen in de besluiten. Met name het kostenaspect is daarbij doorslaggevend geweest. (zie bijlage zienswijze met volgnummer 3).
De volledige Mededeling definitieve besluiten Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 kunt u hier nalezen.