Geen dijk door Mooi-Buggenum!

Wilt u weten wat een, plaatselijk zes en een halve meter hoge dijk, over de hele lengte door Mooi-Buggenum en de rest van het Broek, gaat betekenen? Ga dan kijken naar de steiger die de Dorpsraad geplaatst heeft ter hoogte van de  overgang van de Dorpsstraat naar de Berikstraat. (Zie ook foto’s over opbouw steiger hieronder). U kunt daar zien hoe hoog de dijk wordt. En zich een voorstelling maken van wat het betekent als er een, meer dan zes meter hoge dijk, op die plek komt.Natuurlijk moeten de dijken verhoogd worden. Buggenum wil ook in de toekomst een veilig dorp blijven. Maar de plek waar de verhoogde dijk komt, maakt voor de veiligheid niets uit. Het Waterschap schetste ook een veel betere mogelijkheid, namelijk een dijk direct langs de Maas. Deze is even veilig, maar tast de leefomgeving van Buggenum niet aan. Integendeel Buggenum wordt daardoor weer een karakteristiek Maasdorp in plaats van een dorp aan een kanaal.

Onze leefomgeving staat in Buggenum al te veel onder druk door ontwikkelingen op het Zevenelleterrein, de bouw van de Kassen en de ontgrondingen in het Buggenummerveld. Nog verdere aantasting van het landschap mag niet gebeuren! Buggenum heeft al voldoende ingeleverd.

Samen met u willen we voor elkaar krijgen dat er een oplossing komt die zowel veilig is, als een bijdrage levert aan een passende uitstraling van ons dorp.
We hebben u hard nodig om de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Dit weekend krijgt u een flyer in de brievenbus met meer informatie. In de week van 5 februari komen vrijwilligers van de Dorpsraad bij  aan de deur om meer informatie te geven als u dat wenst. En om te vragen of u meedoet met de handtekeningen actie die op de achterzijde van het formulier staat.

We rekenen op u.