Hoge dijk midden door Mooi-Buggenum?

Dinsdag 21 november organiseert Waterschap Peel en Maasvallei om 19:30 uur in de Roffert een belangrijke bijeenkomst over de dijkverhoging in Buggenum. Risico is dat er een dijk komt midden door Mooi-Buggenum, deze optie wordt nl. voorgesteld als de meest optimale variant.  Dit is het moment voor alle inwoners van Buggenum om hun stem te laten horen. Als eenmaal het besluit genomen is waar de dijk komt, is er geen weg meer terug. In het voorstel wordt de dijk gesitueerd parallel aan de Dorpsstraat en de Berikstraat, ongeveer 80 meter vanaf de straat. Deze dijk wordt zeer hoog, waardoor er vanuit de straat en de woningen verder geen zicht meer is op de rest van Mooi- Buggenum.
Tijdens een bijeenkomst die het Waterschap afgelopen week al voor de direct aanwonenden aan de Maaszijde organiseerde bleek dat zij eenduidig van mening zijn dat de dijk niet op deze plek, maar zo dicht mogelijk bij de Maas moet komen. Met name Rijkswaterstaat is echter een andere mening toegedaan. Hierdoor is het extra belangrijk is dat ook de andere inwoners van Buggenum hun stem laten horen.

Tijdens de bijeenkomst wordt verder nog ingegaan op mogelijke verplaatsing van het haventje en mogelijke opties voor (flexibele) kades ter hoogte van café het Veerhuis en aangrenzende woningen.

Groene streep is voorgestelde dijk.