Invulling terrein kleiopslag

Binnenkort wordt de erfpachtconstructie tussen de kleiwarenfabriek en de Gemeente Leudal ontbonden. Dit betreft het terrein  van de kleiopslag in het uiterwaardengebied. De Dorpsraad omarmt het voorstel dat C. Wijers bij de Gemeente heeft ingediend voor invulling en onderhoud van dat terrein. De heer Wijers, wil het gebied gaan inrichten als kruiden- en faunarijk grasland. Daarvoor wil hij het gebied extensief beheren.

Dit houdt in 1 keer maaien per jaar  (voor 15 juni) en daarna de hergroei afweiden met beperkte veebezetting, twee grootvee eenheden per hectare.  Langs de Ohestraat zal een strook lage stuweel/haagbeplanting van 5 meter breed aangeplant worden en langs Mooi Buggenum-1 oud-Limburgse fruitbomen. Om de toegankelijkheid voor de inwoners van Buggenum te benadrukken zal het perceel niet omheind worden; door wandelaars ontstaan vanzelf paden. Alleen bij het ‘naweiden’ komt er een tijdelijke afrastering. Verder stelt de heer Wijers voor om het terrein te profileren door de ‘ziep’ weer in zijn oude bedding te leggen.
De Dorpsraad is erg gecharmeerd van dit voorstel en ondersteunt het waar nodig.