Mooi initiatief terrein kleiopslag

Buggenum wordt weer een stukje mooier. Nu door het plan van de familie Wijers om het terrein van de kleiopslag natuurlijk te gaan inrichten en beheren. Bijzonder is het dat zij het op zo’n manier gaan doen dat het hele dorp er plezier aan kan beleven. De Dorpsraad is erg blij met dit initiatief, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid van Buggenum.

Op genoemd perceel worden verschillende biotopen ingericht, zodat er voor wandelaars altijd iets te beleven valt. Voor insecten en vogels komen er heggen met bloeiende en vruchtdragende struiken. Hoogstam fruitbomen en verschillende bessenstruiken zorgen ervoor dat er geruime tijd van het jaar iets te plukken is.
Langs de schapenweide komt een leefgebied voor de patrijs, een brede strook graan gemengd met kruiden. Het graan dient als voedsel voor de vogels en tevens als zaad voor het volgende jaar. Deze strook zal minimaal 3 jaar in stand worden gehouden zonder grondbewerking. Kleine zoogdieren gaan beschutting en voedsel vinden in een bosplantsoen dat tegen de dijk wordt aangelegd.
De voorbereidingen zijn zo goed als gereed. Toestemming van de Gemeente is rond.

Voor de daadwerkelijke realisatie van het plan zijn leden van werkgroep Natuur en milieu van de Dorpsraad en de kinderen van onze basisschool  gevraagd om mee te helpen. Woensdag 22 maart, van 10.30-12.00u,  gaan de schoolkinderen van groep 4 en 5 helpen met de aanplant van bomen en struiken. Dit in kader van de 60e boomfeestdag. Wilt u ook meehelpen, dan bent u van harte welkom. Het is handig als u dan zelf een schop en hark meeneemt.