Problematisch groen Neel Doffstraat

Het groenonderhoud in de Neel Doffstraat wordt een probleem. De bewoners van de seniorenwoningen hebben het groenonderhoud jarenlang zelf uitgevoerd. Maar met het klimmen der jaren ervaren zij steeds meer fysieke beperkingen.
Individueel heeft men al getracht om met de gemeente tot afspraken te komen om het onderhoud in gezamenlijkheid uit te voeren. Het antwoord van gemeentewegen was eensluidend: Alles of niets: alles opruimen en verder de beplanting en onderhoud volgens de gemeentenormen uitvoeren en weg dus geraniums, rozen, viooltjes enz. Of het zelf blijven doen. Dit is echter wel heel kort door de bocht ten tijde van actieve burgerparticipatie.
De inwoners hebben daarom via een brief aan B&W gevraagd toch een stukje maatwerk te leveren. Het voorstel is  daarbij dat de Gemeente 1 á 2 keer per jaar het grovere onderhoud en snoeiwerk verricht en dat de bewoners de rest van het jaar hun bloemen en planten blijven verzorgen inclusief het onkruid wieden. Het zou vreemd zijn, mocht dat net gaan lukken. We houden u op de hoogte van het vervolg.