Upgrade Buggenumse Veld

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsraad Buggenum, Heemkundevereniging Neer en Heemkundevereniging Buggenum heeft een ontwikkelkader voor het Buggenumse Veld opgesteld. De werkgroep wenst het gebied aantrekkelijker te maken voor omwonenden, wandelaars, fietsers en ruiters.

Als eerste project worden de wandel-, fiets- en ruiterroutes aangepakt. Aan dit project werkt ook Dorpsraad Nunhem mee. Het projectvoorstel  daarvoor is 29 maart j.l. goedgekeurd door de gemeenteraad van Leudal.

De wandel- fiets- en ruiterroutes bepalen in hoge mate de belevingswaarde van het Buggenumse Veld. De routes zelf worden verbeterd en ook de bijbehorende stoffering, zoals de rustplaatsen, gelijksoortige landschapspoorten en een eerste aantal elementen die bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap en de aanwezige cultuurhistorie.

Er komt ook meer informatie over het Buggenumse Veld in de vorm van een wandelboekje. Naast een aantal themawandelingen is hierin een drie-dorpen-route opgenomen die de verbinding legt tussen het Buggenumse Veld en de bezienswaardigheden in de drie aangrenzende dorpen Buggenum, Neer en Nunhem.

De enthousiaste werkgroep is voornemens meer projectvoorstellen in te dienen. In voorbereiding zijn al het opstellen van een landschapsbiografie, herinrichting van de Klink, maken van een speelterrein bij Hanssum, toepassen van landschappelijke erfverfraaiingen,  belevingsapps/-routes Buggenumse Veld en het zichtbaar maken van Romeinse en andere cultuurhistorische elementen. Reeds goedgekeurd zijn de projecten Sjans van Naer en het verbeteren van de toegankelijkheid van de Friedesse molen.

Voor ieder project wordt een aparte werkgroep ingericht samengesteld uit verschillende belanghebbenden, verenigingen, landeigenaren, experts, inwoners enz.