Buggenum wint Hoger Beroep mestverwerking

Het kleine dorpje Buggenum heeft ervoor gezorgd dat mestverwerkende bedrijven zich niet meer zonder Milieu Effect Rapportage (MER) ergens kunnen vestigen.
De Raad van State deed hierover op 3 oktober j.l. uitspraak. Hierbij is gedefinieerd dat overtollig mest dient te worden beschouwd als afval en niet als product. Daardoor hebben ook mestverwerkende bedrijven vanaf nu altijd een MER-procedure nodig alvorens ze zich ergens kunnen vestigen.
Lees verder

Hoopvolle actie of…..?

Komt de bus terug naar Buggenum? Dat zou je wel opmaken uit deze actie waarbij het bushokje, dat al bijna twee jaar niet meer gebruikt wordt, een grondige schoonmaakbeurt krijgt. Of moeten we meer denken in de lijn van de volgende parabel? Ruim 200 jaar stond iedere dag op een vaste plek in een kasteeltuin een wachter. Niemand wist meer waarom. Maar men was Lees verder

Harrie Sleutels erelid Dorpsraad Buggenum

Wat niemand geloofd zou hebben is dat Harrie Sleutels vertrokken is uit Buggenum. Harrie is namelijk het gezicht van Buggenum! Je kunt het zo gek niet bedenken of hij speelde een rol in veel activiteiten die de leefbaarheid van Buggenum ten goede komen. Zowel vanuit de Dorpsraad als vanuit het verenigingsleven.
In de Dorpsraad was hij niet alleen  Lees verder

Ontwikkelingen kleiwarenfabriek Buggenum

Al jaren vormt de kleiwarenfabriek in Buggenum een aantasting van het unieke dorpskarakter. Eerder betrof het lucht- en geluidsoverlast en na de sluiting van het bedrijf verpaupering van de gebouwen, hallen en opslagterrein.
Uit de enquête, die de Dorpsraad in 2015 hield, kwam naar voren dat de grootste wens van de inwoners is dat de lelijke fabrieksgebouwen verdwijnen en dat er op de plek van de fabriek woningbouw komt. En wel woningen die de eenzijdige bebouwing herstellen en versterken. Ook willen veel inwoners graag dat de historische boerenhoeve Leyenhof en de bakstenen schoorsteen behouden blijven.
Vanaf 1 juli is de fabriek verkocht aan Leyenhof BV, een onderdeel van Boonen Vastgoed & Ontwikkeling uit Neer. In een gesprek met de Dorpsraad geeft Boonen aan Lees verder

Helaas geen bus meer

Helaas komt de bus niet terug naar Buggenum.
Als belangrijkste reden geeft de Provincie aan dat het OV-gebruik op de haltes Buggenummerweg en Burg. Aquariusstraat in Haelen toeneemt. Doordat reizigers de aangedragen alternatieven gebruiken, zien zij geen noodzaak meer om af te wijken van de huidige routes. Daarnaast geven ze aan dat het gebruik van de OV-shuttle dermate beperkt is dat deze geen vaste bediening vereist en dat de shuttle hier in haar functie voldoende als vangnet voor het OV werkt.

Aanvraag Buggenum beschermd dorpsgezicht

Buggenum, gebouwd in de Maasdalrand, is een dorp met een uniek karakter. Dit door de eenzijdig bebouwing aan Berik- en Dorpsstraat, het vrij uitzicht over het Buggenummerbroek en het aan deze bijzondere situatie verbonden unieke vluchtpadenstelsel.
Deze unieke en bijzondere landschappelijke kenmerken verdienen feitelijke wettelijke bescherming.
Nu de nieuwe Erfgoedwet sinds kort in werking is getreden, kan de gemeente, conform de gemeentelijke erfgoedverordening 2018, het beschreven landschappelijk ensemble een beschermde status toekennen.  Lees verder

Slechts één mogelijkheid dijken Buggenum

Als inwoners van Buggenum hebben we ons via een enquête vrijwel eenduidig uitgesproken tegen een dijk langs de Berikstraat en Dorpsstraat. Belangrijk is echter dat we ook aangeven wat een goede oplossing is. Op hoofdlijnen houdt deze het volgende in:
–   Een dijk langs de Maas, vanaf de spoorbrug tot voorbij de Dorpsstraat.
–   De tweede dijk langs de spoordijk aan de kant van het Zevenellen terrein in plaats van in het Buggenummer broek. Lees verder

Problematisch groen Neel Doffstraat

Het groenonderhoud in de Neel Doffstraat wordt een probleem. De bewoners van de seniorenwoningen hebben het groenonderhoud jarenlang zelf uitgevoerd. Maar met het klimmen der jaren ervaren zij steeds meer fysieke beperkingen.
Individueel heeft men al getracht om met de gemeente tot afspraken te komen  Lees verder