Slechts één mogelijkheid dijken Buggenum

Als inwoners van Buggenum hebben we ons via een enquête vrijwel eenduidig uitgesproken tegen een dijk langs de Berikstraat en Dorpsstraat. Belangrijk is echter dat we ook aangeven wat een goede oplossing is. Op hoofdlijnen houdt deze het volgende in:
–   Een dijk langs de Maas, vanaf de spoorbrug tot voorbij de Dorpsstraat.
–   De tweede dijk langs de spoordijk aan de kant van het Zevenellen terrein in plaats van in het Buggenummer broek. Lees verder

Problematisch groen Neel Doffstraat

Het groenonderhoud in de Neel Doffstraat wordt een probleem. De bewoners van de seniorenwoningen hebben het groenonderhoud jarenlang zelf uitgevoerd. Maar met het klimmen der jaren ervaren zij steeds meer fysieke beperkingen.
Individueel heeft men al getracht om met de gemeente tot afspraken te komen  Lees verder

Upgrade Klauterbrook

Upgrade Klauterbrook

Een van de Buggenumse ouders signaleerde dat onderdelen van speeltuin het Klauterbrook in Mooi Buggenum aan vervanging toe zijn. Zij nam contact hierover op met de Gemeente. Deze bevestigde  aan dat diverse toestellen weg moeten omdat ze afgekeurd zijn.  Samen met de Dorpsraad werd daarna contact opgenomen met de basisschool. De schoolkinderen mochten zelf hun voorkeuren aangeven. Lees verder

Buggenummers massaal tegen dijk langs hele dorp

De uitslag van de handtekeningenactie tegen de komst van een dijk over de gehele lengte van het Buggenummer Broek is overduidelijk. Bij de direct belanghebbenden, de inwoners van de Dorpsstraat en de Berikstraat, is meer dan 95 % tegen de komst van een dijk voor hun woning.  Van de overige adressen Lees verder

Activiteiten Wijnaerde

In het Buggenummerveld wordt weer behoorlijk met zand geschoven. Een brief van zand- en grindbedrijf Kuypers Kessel aan de gemeente Leudal, geeft inzicht in wat er momenteel gebeurt. Een aanzet is gemaakt met de aanleg van een tijdelijke fietspad op de grond van Staatsbosbeheer.

Lees verder

Olietanks verdwijnen

Komende week start de sloop van de olietanks op het Zevenellenterrein. Hiermee gaat een wens van Buggenumse inwoners in vervulling. De voorziene mestopslag in die tanks baarde nl. grote zorgen. Inwoners en de Dorpsraad procedeerden hier dan ook tegen. Ook landschappelijk gezien is het goed dat de tanks verdwijnen.  Zij domineren het mooie Buggenumer broek.
De sloop van de tanks Lees verder

Uitspraak Hoger beroep mestverwerking uitgesteld

Deze week kreeg de Dorpsraad bericht dat de uitspraak van het Hoger beroep aangaande de komst van de mestverwerker niet binnen de afgesproken tijd zal plaats vinden. En dat de termijn verlengd is met zes weken. Er is geen reden opgegeven waarom behandeling nog niet mogelijk was.
De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Ieder maandag worden de uitspraken op de website van de Raad van State gepubliceerd. Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Voortgang procedure mestverwerking

De komst van de mestverwerker op het Zevenellenterrein blijft zorgen baren. De behandeling bij de Raad van State van 24 januari j.l., beperkte zich tot het bepalen van belanghebbendheid. Hierbij gaat het om elementen als afstand tot, zicht op, ruimtelijke uitstraling en milieugevolgen door de fabriek.
Lees verder

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com