Afspraken met Gedeputeerde over buslijn

bushokje-01Omdat de Dorpsraad zich niet neer wil leggen bij het verdwijnen van de bushaltes in Buggenum, organiseerde zij een bijeenkomst met gedeputeerde Patrick van der Broeck.  Tijdens de bijeenkomst op 2 -12 j.l. herinnerde de Dorpsraad de gedeputeerde aan een in 2014 gedane belofte dat de busdienst niet zou verdwijnen. De heer van der Broeck geeft aan dat de door Arriva aangeboden OV-shuttle past binnen de bestuurlijke toezegging dat een buslijn die door Haelen rijdt ook via Buggenum gaat rijden.

Wel belooft de heer van der Broeck om de combinatie van OV-shuttle en de buslijn na een halfjaar te evalueren. De Provincie neemt het initiatief om op dat moment een gesprek te plannen met de Dorpsraad, Arriva en de Wensbusvereniging. Ervaringen met andere vergelijkbare situaties in Limburg worden hierin meegenomen. In dit gesprek wordt gezamenlijk bekeken hoe de busdienst dan functioneert, voor zowel reizigers vanuit Buggenum als doorgaande reizigers en reizigers uit Haelen en of er ruimte voor verbeteringen is, als daar aanleiding toe is.

Klik op argumenten-alternatieven-en-vragen-ov-shuttle als je meer wilt weten over de inhoud van het gesprek met gedeputeerde van der Broeck.

bushokje-01

bushokje-02