Berikstraat onveilig!

mini-berikstraat

Sinds kort staat in de Berikstraat een verplaatsbaar digitaal snelheidsbord. Dit omdat aanwonenden hebben aangegeven last te hebben van te snel rijdend verkeer.

Dat dit niet onterecht is blijkt uit een eerdere verkeerstelling.  Die maakte duidelijk  dat 88% van de motorvoertuigen  te snel rijdt.  Per etmaal passeren gemiddeld zelfs 27 auto’s met een snelheid tussen de 70 en 90 km.  En ruim 600 met snelheden tussen de 30 en 70 km. Dit terwijl de voorgeschreven snelheid max. 30 km per uur bedraagt!

Naast de risico’s die aanwonenden lopen, maakt de Dorpsraad zich ook zorgen om de overstekende schoolkinderen en bezoekers van de Roffert. Vandaar deze oproep aan de inwoners van Buggenum om zich aan de toegestane snelheid te houden. Buggenum is een 30 km-zone en zéker in de buurt van de school moet hiermee niet te lichtzinnig worden omgegaan.

Tevens dringt de Dorpsraad bij de gemeente aan om maatregelen die het verkeer afremmen. Hierover heeft de dorpsraad contact opgenomen met Gemeente Leudal. Afgesproken is dat er een project wordt opgestart samen met de Antoniusschool Buggenum en veilig verkeer Nederland om de hardrijders op hun gedrag te attenderen. Via deze weg wil de dorpsraad Buggenum samen met alle partijen zo veel mogelijk mensen bij het project betrekken. Gebruikers van de Berikstraat zijn voornamelijk inwoners van Buggenum of mensen die in Buggenum moeten zijn. Doorgaand verkeer is er nauwelijks. Er is vooralsnog niet gekozen voor drempels of andere maatregelingen omdat die ook weer weerstand oproepen bij de bewoners van de Berikstraat.

mini-berikstraat