Fietsbrug bij Buggenum weer stapje dichterbij.

Een fietsbrug over de Maas, nabij Buggenum,  scoort zeer hoog op de MKBA, de Maatschappelijke Kosten/Baten analyse. Zowel op maatschappelijk (woon-werkverkeer), recreatief als toeristisch vlak zijn er veel voordelen.
Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat geïnitieerd werd door de gemeente Leudal en mede gefinancierd door de Provincie Limburg.
Hoewel nog geen garantie dat de fietsbrug er daadwerkelijk komt, is dit zeker een stap in de goede richting.
Ruim 20 jaar geleden werd al eens onderzocht of een fietsbrug naast de spoordijk bij Buggenum haalbaar was. Maar dat was destijds financieel niet haalbaar,
Nu lijken de kosten wel te overbruggen. De Provincie zegde een subsidie toe en de gemeente Leudal heeft een bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. Wachten is nog op Roermond, waar ze minder ver zijn in de besluitvorming. Wethouder Walraven van de gemeente Leudal geeft aan dat de Stuurgroep gaat onderzoeken hoe het proces versneld kan worden.