Fietsbrug weer stapje verder

MaasbrugDorpsraad Buggenum is erg blij dat de gemeenteraad van Leudal tijdens de begrotingsbesprekingen een bedrag gereserveerd heeft voor onderzoek naar de, al zo lang gewenste,  fietsbrug bij de spoorbrug.
Via project ‘Os Dörp’ is dit onderwerp in eerste instantie weer op de agenda gekomen. Werkgroep ‘Vervoer/Verkeer’ van de Dorpsraad heeft vervolgens contact gehad met wethouder Walraven en de diverse fracties om de noodzaak van een fietsbrug nog verder te bepleiten.

Hoe gaat het nu verder?
De gemeente Leudal heeft kenbaar gemaakt de kartrekker te willen worden voor dit project. De gemeente is al in overleg met de Provincie Limburg om ook daar draagvlak en medefinanciering te krijgen. Naar verwachting wordt binnen enkele weken hierop een antwoord ontvangen. Ook heeft de wethouder met wethouder Fick van Roermond een tweede gesprek in Roermond over dit onderwerp. Verder probeert onze Gemeente aansluiting te vinden bij andere regionale belanghebbenden.
Werkgroep Vervoer/Verkeer van de Dorpsraad gaat zelf ook door met benaderen van belanghebbende partijen en probeert die te enthousiasmeren. Komende week hebben we een afspraak met gedeputeerde Van der Broek om hem te vragen een van de ambassadeurs voor de fietsbrug te worden. Tevens zorgen we voor korte lijnen met de Gemeente om zo tot een optimale samenwerking te komen. We hopen binnenkort te kunnen participeren in een werkgroep die de Gemeente gaat inrichten.

Steeds meer redenen voor een fietsbrug
Naarmate we ons er meer in verdiept in hebben, blijken er steeds meer goede redenen te zijn voor de fietsbrug. En dat nu het juiste moment is om eindelijk eens door te pakken.

  • Door het mogelijk verdwijnen van de vaste lijnbus is er een alternatief voor woon-/-school/-werkverkeer. De afstand tot Roermond Noord is dan 4 km i.p.v. 12 km).
  • Door de ingrijpende werkzaamheden aan de N280 die tot 2021 in Roermond uitgevoerd gaan worden, en die veel invloed zullen hebben op de bereikbaarheid, wordt de noodzaak ook steeds groter.
  • Aan de oostzijde van de Maas wordt momenteel een Noord-Zuid snelfietsroute aangelegd. Daar kan een fietsersvriendelijke verbinding mee gelegd worden vanuit de westoever.
  • Geïntegreerde aanpak is mogelijk met de plannen voor de dijkverhoging die voor 2020 gerealiseerd dient te zijn. Het lijkt logisch dat de fietsroute een stukje over de verhoogde dijk zal gaan.

Daarnaast zijn en meer redenen:

  • Met een fietsbrug wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheid van het woon-/-school/-werkverkeer.
  • Voor wandel- en fietstoeristen komt er met een fietsbrug eindelijk een verbinding tussen de diverse natuurgebieden in Midden-Limburg aan de oost- en westzijde van de Maas en Duitsland.
  • En niet te vergeten de mogelijkheid om drie landen al fietsen via fietsroutes met elkaar te verbinden. Dit vanwege de gunstige ligging van de Gemeente Leudal tussen België en Duitsland.

Brugplan

Maasbrug