Gemeente Leudal werkt gestaag verder aan fietsbrug over de Maas

Dinsdag 10 november j.l. stelde het College van de gemeente Leudal de projectopdracht fietsbrug Buggenum-Leeuwen vast. Dit op basis van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie die aantoonde dat er veel voordelen verbonden zijn aan deze fietsbrug.
 
Door het creëren van een oost-west verbinding over de Maas en het lateraal kanaal neemt de bereikbaarheid voor zowel utilitaire als toeristische fietsers enorm toe. Naar verwachting zal het afgelegde autokilometers in de regio tot 8000km per dag afnemen. Een groot gebied (vanaf Helden-Panningen) komt namelijk binnen een fietsafstand van 15 km van de binnenstad van Roermond te liggen.

 
Er zal een grote positieve impuls ontstaan op het woon- en werkklimaat en de op leefbaarheid in de regio. Ook voor wandelaars ontstaat er een aantrekkelijke verbinding tussen de natuur in het Leudal en het Meinweggebied.
 
In Februari heeft de Provincie al aangegeven 3,5 miljoen euro te reserveren voor deze ‘langzaam verkeer verbinding’.
 
De vervolgstappen van de Gemeente:
     1: Opstellen van projectplan
     2: Inventariseren wat nodig is om vanuit de gemeenten Leudal en Roermond samen één projectplan te schrijven
     3: In 2021 indienen van raadvoorstel over het projectplan en het benodigde voorbereidingskrediet