Basisschool Buggenum blijft open

Groot is de opluchting in Buggenum nu duidelijk is geworden dat basisschool Anthonius open blijft. Na anderhalf jaar onzekerheid is het eindelijk zeker dat de kinderen in eigen dorp naar school kunnen blijven gaan en dat de leefbaarheid van Buggenum er niet op achteruit gaat.
 
Een prestatie die werkgroep ‘Behoud basisschool Buggenum’ bereikte door een intensieve samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad van de basisschool, Dorpsraad Buggenum, een raadswerkgroep en de gemeente Leudal.
 
Vrijdag 15 april werden de leden van de werkgroep, als blijk van grote waardering, door de ouders van de schoolkinderen in de bloemetjes gezet.
Iedereen is erg blij dat aan de ontstane onrust een einde is gekomen en dat weer gefocust kan worden op waar het om gaat. 
 
Om het goede nieuws te vieren, kunnen de eerder uitgedeelde posters ‘Onze school moet blijven’ vervangen worden door de nieuwe ‘Onze school blijft open’. Deze wordt binnenkort huis aan huis bezorgd.