Denk mee over Buggenum 2030

Hoe vinden Buggenummers dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien? Wat is ervoor nodig om de leefbaarheid van dit mooie Maasdorpje te garanderen?

1 Februari kregen alle inwoners van Buggenum een brief in de bus, met daarin de uitnodiging om mee te doen met project ‘Buggenum 2030’. Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe Buggenummers vinden dat hun dorp er in 2030 uit zou moeten zien.
Het is namelijk zeer gewenst dat er een gedeeld toekomstbeeld komt. Zeker in een gemeente met 16 dorpskernen moeten we ons als dorp onderscheiden en goed duidelijk maken waar we naar toe willen. Daarnaast willen we ons dorp ook beter profileren, om zo nieuwe inwoners aan te trekken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor instandhouding van voorzieningen zoals de basisschool en het gemeenschapshuis, en voor behoud van het actieve verenigingsleven.

Wat er verder gaat gebeuren
Vanaf 5 februari rouleren, gedurende twee maanden, verschillende ‘Inspiratieboeken‘ door Buggenum.  In die boeken kunnen inwoners, verenigingen en ondernemers uitwerken wat hij/zij belangrijk vinden. Dat kan met teksten, maar ook creatief met tekeningen, collages, foto’s enz.

Kinderen weten ook goed wat zij belangrijk vinden. Vanaf 5 februari inspireren de kinderen van de knutselzolder her in der in het dorp de inwoners om mee te doen. Hoe???? Dat is nog een verassing.

Als de boeken langs alle adressen geweest zijn, volgen in mei en juni twee bijeenkomsten voor alle inwoners. Daar worden de ideeën gepresenteerd en bepalen de inwoners samen welke het belangrijkste zijn om mee aan de slag te gaan. Ze zoeken ook naar de best passende organisatievormen en  benodigde partijen/personen.

Een mooie kans dus voor iedereen om zijn mening te laten horen en een steentje bij te dragen aan de toekomst van Buggenum.