Toekomst Antoniusschool

Via ouders en de media is de Dorpsraad geïnformeerd over het voorgenomen besluit van Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) om de Antoniusschool per 1 augustus 2022 te sluiten. Dit bericht kwam als een grote onaangename verrassing. Zeker omdat het onderwijsresultaat op onze school goed is en het aantal kinderen nog ver boven de landelijke opheffingsnorm zit.

De basisschool is van groot belang voor Buggenum. Niet alleen voor ouders en kinderen maar ook voor de sociale structuur en de leefbaarheid van het dorp.

Om die redenen is een werkgroep ingesteld, bestaande uit enkele ouders, een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Dorpsraad. Deze werkgroep zal al het mogelijke doen om de Antoniusschool voor Buggenum te behouden. Mede gezien de reacties vanuit de gemeente Leudal hebben wij er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.