Welzijn/Zorg

Doel Welzijn en Zorg
Ondersteunen van het welzijn, de saamhorigheid, de leefbaarheid in Buggenum.

AED / reanimatie, burgerhulpverleningssysteem
Iemand die in Buggenum in nood is en acuut reanimatie of beademing nodig heeft, kan rekenen op ongeveer 20 personen die opgeleid zijn om deze hulp te verlenen. Deze vrijwilligers hebben contact met de hulpdiensten maar kunnen vaak al eerder ter plekke zijn. Ze volgen jaarlijks (herhalings)lessen reanimeren en AED-gebruik en staan ingeschreven in het burgerhulpverleningssysteem bij de Gemeente Leudal. Het is erg belangrijk dat het systeem blijft bestaan. Er kunnen levens mee gered worden.

Generatiefeest
Ieder jaar, worden mensen van 8 – 18 – 80 jaar en ouder uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Zij wisselen ervaringen uit  over hun levensfase en voeren een gezamenlijke activiteit uit. Verder genieten ze van een maattijd  die mogelijk is door vrijwillige bijdrages van de Buggenumse inwoners.

Persoonlijke kaartjes
Bij feestelijkheden, kampioenschap en overlijden verzorgt deze werkgroep een kaartje voor de betreffende inwoner.
Nieuwe inwoners in Buggenum krijgen hun kaartje persoonlijk overhandigd  door een “gastvrouw/heer”. Bij dit contact wordt ook gevraagd aan welke informatie of activiteiten de nieuwkomer behoefte heeft.

Duo fiets
De dorpsraad heeft enkele jaren geleden via een project een duo-fiets aangeschaft. Hiermee kunnen mensen die minder mobiel, zijn samen met een fietspartner, een ritje maken. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Thea Eggels eggelsw@gmail.com
Wilt u de fiets reserveren? Deze staat bij Zorgboerderij Klooster Keyserbosch, Keizerbos 1A, 6086AX Neer
Telefonisch; 0475 592490 of 06 10315969 of via mail; info@kloosterkeyserbosch.nl.
Iedereen is in de gelegenheid om deze fiets te reserveren. Voor gebruik wordt een vrijwillige  bijdrage gevraagd.

Georganiseerde burenhulp?
In navolging van ander dorpen is onderzocht of er in Buggenum behoefte is aan een vorm van georganiseerde burenhulp zoals georganiseerd in een aantal andere dorpskernen. De leden van de werkgroep hebben het idee dat hier minder behoefte aan is. Dat de mensen in Buggenum weten wanneer hulp voor een ander nodig is. Mensen vragen hier zelf ook  om. Of het valt op als er iets bij iemand verandert. Familieleden of buurtgenoten worden zo nodig ingeschakeld.
Ook heeft Buggenum al enige initiatieven waar mensen naar toe kunnen zoals de Senioren vereniging, de Zonnebloem (bezoekt mensen volgens afspraak), de maandelijks aanschuiftafel.

Dorps app
Vanuit de gemeente Leudal is er een preventieproject in het kader van “integrale veiligheid”.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van Whatsapp. De werkgroep onderzoekt wat het project inhoudt en of zij hier iets in kunnen betekenen.

Dorpsactiviteit
Een van de deelnemers weet veel van kruiden en gaat in 2016 een wandeltocht in Buggenum organiseren met als thema ‘kruiden in de natuur’.

Organisatie werkgroep
Werkgroep Zorg en Welzijn bestaat uit vijf deelnemers. Deze komen om de twee maanden bij elkaar.

 • Coördinator van de werkgroep is Thea Eggels.
 • De andere leden zijn: Jolanda op den Bosch, Lea Dings, Nettie Sleutels, Marianne Sijben.

Heeft u ideeën of interesse om deze werkgroep te ondersteunen dan kunt u contact opnemen via: weggels@onsbrabantnet.nl

Sociale kaart voor Buggenum en Haelens Brook

Werkgroep Welzijn van Dorpsraad Buggenum heeft voor 60 plussers uit Buggenum en Haelens Brook een sociale kaart gemaakt. Deze sociale kaart bestaat uit verschillende onderdelen:

     1. Algemene telefoonnummers voor levensbedreigende situaties.
     2. Activiteiten die plaats vinden in Buggenum, speciaal gericht op 60 plussers.
     3. Sociale ondersteuningsdiensten binnen de gemeente Leudal.

Een dergelijke kaart werkt het beste als die dicht bij de telefoon ligt. (meer…)

Inloopavond Dorpsraad

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Buggenum? Bezoek de inloopavond.
De volgende inloopavond is op woensdag 15 januari van 20:00 tot 21:00 uur in de Roffert.
U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Uitnodiging veiligheidsavond

De gemeente wil bij de inwoners van onze gemeente de veiligheidsavond op maandag 27 januari 2020 nogmaals onder de aandacht brengen.
Bijgevoegd treft u het programma aan van deze avond.

Programma veiligheidsavond “ondermijnende criminaliteit”
Datum: maandag 27 januari.
Tijdstip: aanvang 19:30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis Cultureel Centrum de Mortel, Leliestraat 2, Ittervoort. (meer…)

Nieuwjaarstreffen

Komt u ook naar het nieuwjaarstreffen in de Roffert?
Zondagmiddag 5 januari, vanaf 15:00 uur is er voor alle inwoners en (bestuurs-)leden van Buggenumse verenigingen weer een nieuwjaarsborrel in de Roffert. Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom!
Samen willen we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en de beste wensen aan elkaar overbrengen.
Voor een glas bubbels, hapjes en gezellige muziek wordt gezorgd.

(meer…)

Workshop over dementie

Woensdag 4 december van 19.00 – 21.00 uur organiseert Synthese in Businesscentrum, Markt 6 in Roggel een workshop over dementie.
Voor Wie? Voor alle geïnteresseerden die meer willen weten over dementie.

Het eerste deel van de workshop gaat over wat dementie is, hoe dementie te herkennen is en hoe je ondersteuning kunt bieden. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Aanmelden vóór 27 november bij i.tindemans@synthese.nl

Oergezellig 10e generatiefeest

De vaart zat er weer in tijdens het 10e generatiefeest zaterdag 28 september.
 
Traditiegetrouw werden de 8-, 18-, en 80+ jarigen in Buggenumse oldtimers thuis opgehaald. Daarna volgde de ene activiteit op de de andere.
 
Na de ontvangst met koffie en vlaai, ontvingen de leerkrachten van de basisschool de gasten in de groepsruimte van de 8-jarigen. Mijnheer Twan Steeghs, legde uit hoe tegenwoordig met een digibord gewerkt wordt. Daarna maakte iedereen, met behulp van een mindmap-methode, een persoonlijk profiel en volgde een speurtocht door de hele school.

(meer…)

Opnieuw procederen tegen mestverwerker Zevenellen

Na het succesvolle hoger beroep bij de Raad van State tegen de komst van een mestverwerkend bedrijf op het Zevenellenterrein, hebben een aantal Buggenummers en de Dorpsraad opnieuw de krachten gebundeld.

Dit is nodig door een nieuw initiatief voor de komst van een gelijksoortig bedrijf op het Zevenellenterrein. Het is echter niet verantwoord dat een mestverwerker zo dicht bij de bebouwde kom van Buggenum en op slechts een paar honderd meter van de basisschool komt. (meer…)

Melding openbare ruimte?

Liggen er stoeptegels los, ligt er afval, is er sprake van overlast? Via app MijnGemeente  kunt u melding doen van zaken die betrekking hebben op veiligheid, milieuklachten of het beheer van uw woon- en leefomgeving.

De app kunt u gratis downloaden in de Google Play Store (Android) of in de App store van Apple.

(meer…)