17 oktober milieueffectanalyse Zevenellen

Ontwikkelingen op het Zevenellen bedrijventerrein zijn vaak van invloed op de leefbaarheid van Buggenum. Op basis van het Bestemmingsplan kunnen zich daar grote bedrijven vestigen die milieueffecten veroorzaken. Om hierin inzicht te krijgen, is een Milieueffecten analyse uitgevoerd. De Gemeente Leudal geeft een toelichting op de uitkomsten van de analyse tijdens een bijeenkomst in de Roffert, waarbij onder meer wethouder Verlinden aanwezig is.
– Datum: 17 oktober.
– Tijd: van 19:30 – 21:30 uur.
– Plaats: de Roffert.
Aanmelding vooraf is gewenst via administratieruimte@leudal.nl