Aangepaste werkwijze Inspiratieboeken

Na een voortvarende start, de vele positieve reacties en een overtroffen verwachting van deelname, haalde Corona helaas de Schwung een beetje uit project ‘Buggenum 2030’. Het is begrijpelijk dat mensen, vanwege besmettingsgevaar, wuiverachtig zijn om de Inspiratieboeken door te geven. 
 
Om toch iedereen de kans te geven mee te doen, is de werkwijze veranderd. De Inspiratieboeken die nog rouleren worden teruggehaald. De adressen die nog niet aan de beurt zijn geweest, krijgen in plaats van het boek, een losse pagina in de brievenbus. Deze kan bij een contactpersoon in de buurt ingeleverd worden. Daarna worden de pagina’s toegevoegd aan het Inspiratieboek.

Omdat het er niet naar uitziet dat we dit jaar een bijeenkomst met alle inwoners kunnen gaan organiseren, broedt Werkgroep Buggenum 2030 op een andere manier om de ideeën met de inwoners te delen en prioriteren. En  vervolgens verder uit te werken. 
 
Maar eerst de ideeën clusteren. Daar is de werkgroep wel een tijdje zoet mee, gezien de geweldige respons.