Asbestgevaar dorpskern Buggenum

De inwoners van Buggenum in het algemeen en de bewoners in de directe omgeving van de voormalige Kleiwarenfabriek Buggenum B.V. in het bijzonder, maken zich ernstige zorgen over de staat van de verlaten fabriek die midden in de dorpskern ligt. Op 21 oktober j.l. is er brand geweest in een van de gebouwen. Oorzaak bleek brandstichting te zijn. Sindsdien zijn er een aantal camera’s geplaatst waarmee beter toezicht gehouden kan worden. De risico’s zijn echter niet weggenomen vanwege de slechte staat van onderhoud en de aanwezigheid van asbest. De situatie is de laatste tijd sterk verslechterd. Een lege fabriek met schade verpaupert steeds sneller. Met name het asbest-dak en de gaten die daarin inmiddels zijn ontstaan door genoemde brandschade en achterstallig onderhoud vergroten de kans op schade bij storm en extreme weersomstandigheden. Het instorten van het dak of erger, deels wegwaaien van het dak, zal forse consequenties hebben. Mocht er onverhoopt toch een nieuwe brandstichting volgen dan zal dit leiden tot een zeer urgente situatie met grote gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor sanering in de ruime omgeving.

Dorpsraad Buggenum heeft de gemeente Leudal verzocht om op te treden tegen de eigenaar van de voormalige Kleiwarenfabriek De Gemeente heeft aangegeven uiterlijk binnen 8 weken te reageren.

Brief en ontvangstbevestiging inzake asbest Kleiwarenfabriek (1)