Bestemmingsplan kern Buggenum

Dorpsraad Buggenum heeft een zienswijze ingediend ten behoeve van ontwerpbestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’. De reactie van de Dorpsraad is met name gericht op de inrichting van het voormalige terrein van de kleiwarenfabriek. Samenvattend is de zienswijze van de Dorpsraad de volgende:

  • geef het terrein van de voormalige kleiopslag een bestemming die past binnen het Maasdal én aansluit op het plan Mooi Buggenum fase 1 en 2;
  • bestem het terrein met de bedrijfsgebouwen tot bedrijfsterrein passend binnen een woonomgeving, dan wel direct tot wonen;
  • verleen een monumentale status aan het complex van de voormalige carrévormige boerderij Leienhof.

De bespreking van  ontwerpbestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’ in de raadsvergadering staat gepland voor 14 november a.s.