Bijeenkomsten AED (Automatische Externe Defibrillator)

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED hangt en dat er voldoende mensen getraind zijn in het bedienen ervan.
Begin oktober worden twee bijeenkomsten georganiseerd

1. Overweegt u om AED-vrijwilliger te worden? Dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond: dinsdag 4 oktober van 19.30u tot 21:00u in de Raadszaal van het Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.
De volgende onderwerpen worden besproken: reanimatie en AED gebruik, werking van het oproepsysteem HartslagNu, uitleg over de inschrijving en registratie.
Opgeven kan via website https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg

2. Heeft u in het verleden al deelgenomen aan de cursus ‘Reanimatie en leren omgaan met het AED apparaat’? Dan kunt u deelnemen aan de herhalingscursus die gegeven wordt door opleidingscentrum Ocean BV, van Ambulance Zorg Limburg-Noord. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger ingeschreven staan in het ‘Burger Hulpverleningssysteem’.
Datum: 3 oktober of 4 oktober 2022 van 19.00 uur tot plm. 22.00 uur. Plaats: Gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11, Buggenum. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Thea Eggels via mailadres eggelsw@gmail.com en bij haar uw voorkeur voor een van de twee datums opgeven.