Buggenummers massaal tegen dijk langs hele dorp

De uitslag van de handtekeningenactie tegen de komst van een dijk over de gehele lengte van het Buggenummer Broek is overduidelijk. Bij de direct belanghebbenden, de inwoners van de Dorpsstraat en de Berikstraat, is meer dan 95 % tegen de komst van een dijk voor hun woning.  Van de overige adressen in Buggenum is ook meer dan 80% tegenstander van een dijk op deze plaats. De overige 20%  hadden geen expliciete mening of waren niet thuis. Een enkeling gaf aan veiligheid belangrijker te vinden dan de plek waar de dijk komt.

4 april overhandigden de Dorpsraad, leden van werkgroep dijkverhoging en een aantal inwoners van Buggenum de handtekeningen aan wethouder Walraven van de gemeente Leudal. Via de bijbehorende Petitie werd de Gemeente  gevraagd  om  achter de inwoners van Buggenum te gaan staan. Voor hen is maar één tracé bespreekbaar en wel een dijk vanaf de spoordijk naar ’t Inj. De enige keuze waarvoor draagvlak is. Deze variant doet geen afbreuk aan de gewenste bescherming tegen hoogwater, maar zorgt er wel voor dat Buggenum weer een mooi Maasdorp aan een ruim uiterwaardengebied kan worden. De wethouder werd gevraagd achter de volgende uitgangspunten te gaan staan:

  1. Wel de uitvoering van dijkverhogingen waardoor Buggenum een veilig dorp blijft.
  2. Géén dijk dwars door het Buggenummerbroek.
  3. Wel dijkverhoging op een plaats die het karakter van Buggenum niet aantast, maar juist versterkt. Dus een dijk vanaf de spoorbrug, lang de Maas tot aan het Inj.

De wethouder werd nadrukkelijk gevraagd om de leefbaarheid van Buggenum centraal te stellen. Vanuit de rol van vergunningverlener en beheerder openbare ruimte en buitendijkse gebieden, heeft de Gemeente een belangrijke stem in het besluitvormingsproces. De handtekeningen ondersteunen de wethouder bij het overbrengen van het belang van de inwoners van Buggenum.

Tevens werd de nieuwe Gemeenteraad uitgenodigd om ter plekke de situatie te komen bekijken. De door de Dorpsraad geplaatste steiger laat zien hoe hoog de beoogde dijk wordt. Pas daar wordt echt duidelijk hoe groot de impact zou zijn.